Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-12-19

Ar norite gerai išmokti skaityti Brailio raštu?

Straipsnio autorės – seserys, turinčios ilgametę skaitymo Brailio raštu ir šio rašto mokymo patirtį. Viena jų, Susana, gyvena JAV Misūrio valstijoje, ji yra aktyvi JAV aklųjų federacijos veikėja. Kita sesuo, Ramona, yra Nacionalinės aklųjų federacijos sekretorė. Savo straipsnyje jos tvirtina, kad skaityti Brailio raštu 200–400 žodžių per minutę greičiu yra pasiekiamas tikslas, tik reikia dirbti, be to, reikia žinoti, kaip teisingai skaityti.

Požiūris į kurčius akluosius prieš 70 metų

LAB tinklaraščio skaitytojus turėtų sudominti 1947 m. liepos mėnesį žurnale „The New Beacon“ išspausdintas straipsnis apie tuometinį žmonių požiūrį į kurčneregius. Galime pasidžiaugti, kas dabar požiūris daug humaniškesnis. Straipsnio autorė Frieda La Pla, pati turinti sutrikusią regą ir klausą, aprašo keletą, jos nuomone, ydingų požiūrių į kurčneregius, tikėdamasi, kad straipsnis padės pakeisti visuomenės nuostatas.
     Ji pati savo kailiu patyrė, kad sveikieji, tiksliau tariant, regintieji ir girdintieji, giminės ir draugai, bendraudami su kurčneregiu, daro kurią nors iš trijų klaidų: vengia bendrauti, bendrauja per tarpininką arba juo nepasitiki. Praėjus keleriems metams po to, kai sutriko autorės rega ir klausa, ji nustebusi atkreipė dėmesį, kad regintys giminaičiai ir draugai nebelinkę jai daryti nė menkiausios paslaugos. Pasak jos, yra kurčneregių, kurie savaičių savaites ar net mėnesius pratūno namie: neišeina pasivaikščioti ar pasimankštinti gryname ore, nes artimieji nesivargina jų palydėti, savo sodelio kurčneregiai taip pat neturi. Yra reginčių ir girdinčių žmonių, manančių, kad jie turi teisę klaidinti nelaimėlį kurčneregį, pasinaudodami jo dviguba negalia, vieni galbūt siekdami apsisaugoti patys, o kiti siekdami jį apsaugoti nuo kokios nors trikdančios ar nemalonios informacijos. Kraštutinis tokio elgesio atvejis užregistruotas Pirmojo pasaulinio karo metais, kai nematančiai ir negirdinčiai moteriai jos vyras ir vaikai nepasakė, kad prasidėjo karas. Autorė rašo, kad kurčneregius reikia atjausti, gerbti ir jais pasitikėti, užuot jų vengus, bendravus per tarpininką ar apgaudinėjus.

On this day... July 1947 - Attitudes to deafblind people. [interaktyvus]; prieiga per: http://www.rnib.org.uk/nb-online/on-this-day-July-1947 [žiūrėta 2017-09-05]


Parengė Audronė Gendvilienė

2017-11-23

Perkinso aklųjų mokyklos mokiniai įrodė, kad laki vaizduotė už regą svarbesnė

Metjus, 16 metų neprigirdintis ir neprimatantis Perkinso aklųjų mokyklos mokinys tapybos pamokoje.


JAV Perkinso aklųjų mokyklos dailės mokytojų dažnai klausiama, kaip akluosius jie išmoko kurti dailės darbelius? Pasak jų, atsakymas paprastas: padarykite taip, kad kūrybos proceso metu vaikai galėtų liesti ir naudotis kitais pojūčiais. Naudokite medžiagas, kurias akli, kurčneregiai ar silpnaregiai vaikai galėtų ištirti rankomis, paragauti ar užuosti. Galima kurti darbelius iš molio. Vaikai gali kurti tekstūruotus koliažus, siūti skiautinius, piešti pirštais, vietoje dažų naudojant pudingą. Meninė kūryba ugdo mokinių pasitikėjimą savimi. Jiems patinka dirbti rankomis ir suprasti, kad sukūrė kažką gero ir įdomaus. Šioje mokykloje siekiama tų pačių tikslų, ugdomi tokie pat įgūdžiai, kokių mokoma kitur, tik naudojant kitokias medžiagas ir metodus, kurie apžvelgiami šiame straipsnyje. Čia taip pat aprašomi aklų mokinių sukurti darbai ir gauti apdovanojimai.

Students prove artistic vision means so much more than sight

[interaktyvus]; prieiga per: http://www.perkins.org/stories/magazine/touch-explore-create [žiūrėta 2017-09-06]

Parengė Audronė Gendvilienė

Apie spaudos ir interneto puslapių pritaikymą silpnaregiams


Vokietijos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, vykdydama projektą  „Įtraukusis dizainas“, pakvietė bendradarbiauti dizainerius, aplinkos pritaikymo ekspertus, įvairiomis akių ligomis sergančius asmenis, kad būtų parengti patarimai, kaip kurti silpnaregiams pritaikytus spaudos leidinius ir interneto puslapius. Kokie turėtų būti spaudos leidiniai ir interneto svetainės, kad jais būtų patogu naudotis ir būtų galima lengvai perskaityti juose pateiktą tekstą bei suprasti iliustracijas? Projekto metu parengti pasiūlymai, kokie vartotini šriftai ir šrifto dydžiai, kokie turėtų būti atstumai, kontrastai, iliustracijos, kokie skirtumai yra pritaikant spaudą ir interneto svetaines? Atsakymus į visus šiuos klausimus rasite internete  http://www.dbsv.org/leserlich/. Pasiūlymai parengti atsižvelgiant į silpnaregių poreikius, bet jie tinkami ir ruošiant regintiesiems skirtus tekstus.
Parengė Ina Praprovienė
Inklusives Design: Sehbehintertengerecht und doch für Sehende attraktiv. Horus 3/2017, p. 148   

Aklųjų ir silpnaregių vokalistų festivalis Krokuvoje

Tai jau trečiasis Lenkijos Liūtų klubų organizuojamas aklųjų ir silpnaregių vokalistų festivalis, kuris vyko Krokuvoje 2017 m. lapkričio 2–4 dienomis.
Festivalio, skambiai pavadinto „Dainos iš širdies“, tikslas – skleisti žinią visuomenėje apie dainuoti gebančius, bet neprofesionalius sutrikusios regos asmenis, jų patiriamas kliūtis siekiant dainininko karjeros ir poreikius šiame kelyje. Konkurse kviečiami dalyvauti talentingi regos sutrikimų turintys vokalistai mėgėjai. Liūtų klubų nariai mano, kad po konkurso jie išgarsės ir didelė tikimybė, kad juos pastebės muzikos industrija, galbūt net atsivers durys į profesionalių vokalistų darbą.

3rd Lions World Song Festival for the Blind [interaktyvus]; prieiga per: http://lionsfestival.org/en/ [žiūrėta 2017-10-19]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-11-09

Nauja specialybė neregėms moterims
Lytėjimo diagnostikos specialistė atlieka krūtų patikrą


Vokietijos socialinėje įmonėje „Discovering hands“ (liet. „Surandančios rankos“) silpnaregės merginos ir moterys gali įgyti medicinos diagnostikos lytėjimu specialistės profesiją. Įgijusios šią specialybę moterys dirba krūties vėžio diagnostikos srityje.

2017-11-08

Autizmo spektro ar regos sutrikimas? Diagnozavimo sunkumai

Straipsnyje apžvelgiamas žurnale The Review Journal of Autism and Developmental Disorders išspausdintas mokslinis darbas. Remiantis juo, sutrikusios regos vaikai ir vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų elgiasi labai panašiai, todėl diagnozės kartais supainiojamos. Lėtesnė vaiko raida, vėliau pradedami žaisti simboliniai žaidimai, pasikartojantys judesiai, pavyzdžiui, siūbavimas, akių spaudymas ir trynimas gali rodyti, kad vaikas turi autizmo spektro sutrikimą, bet tokie pat požymiai būdingi ir akliems vaikams.
Berniukas žaidžia
Berniukas žaidžia

  Jei vaikui paaugus toks elgesys neišnyksta, specialistai jį priskiria autizmui, bet gali būti, kad jie apsirinka – iš tiesų yra sutrikusi vaiko rega. Erdvės suvokimo sunkumai, jautrumas šviesai ir kontrastui, nesugebėjimas atpažinti veidų gali būti sukeltas su autizmu siejamų sensorinio apdorojimo sunkumų, bet lygiai taip pat gali byloti ir apie regos būklės sutrikimus. Moksliniu tyrimu, kurį atliko Didžiosios Britanijos Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) Škotijos padalinys, Škotijos autizmo draugija ir Edinburgo Napier universitetas, buvo siekiama nustatyti regos sutrikimų paplitimą tarp vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, bet tikslių skaičių tyrimas nepateikia. Todėl rekomenduojama tikrinti regą kiekvieno vaiko, kuriam diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas, kad regos sutrikimas būtų išaiškintas kuo anksčiau ir suteikta visa reikiama pagalba. 

Sight loss in autistic people at risk of being overlooked [interaktyvus]; prieiga per: http://www.rnib.org.uk/nb-online/sight-loss-autistic-people-overlooked [žiūrėta 2017-09-05]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-11-06

Nauja knyga apie silpnaregių priežiūrą senelių socialinės globos namuose

Šveicarijos leidykla „Seismo“ 2016 m. išleido autorių kolektyvo Fatima Heussler, Magdalena Seibl, Jutith Wildi knygą „Menschen mit Sehbehinderung in Alterseinrichtungen: Gerontagogik und gerontagogische Pflege – Empfehlungen zur Inklusion“ („Silpnaregiai asmenys senelių socialinės globos namuose: socialinė globa ir reabilitacija – pasiūlymai ir  įtrauktumas“).

Knygoje nagrinėjami klausimai: kaip reikėtų prižiūrėti silpną regą turinčius senjorus, kaip skatinti jų savarankiškumą, kaip reikėtų organizuoti socialinių globos namų veiklą ir skatinti silpnaregių senjorų įtrauktumą? Tinkamai priežiūrai ir globai reikia žinių apie negalią, padarinius praradus suvokimą ir jį atstatančius metodus. Turint specialių žinių apie geriatriją, gerontopsichologiją, nereikia didelių materialių išlaidų, kad sukurtume silpnaregiams pritaikytą aplinką, kad leistume jiems būti savarankiškesniems, kad kartu su kitais gyventojais jie aktyviai įsitrauktų į globos namų veiklą. Knygoje pateikiamos socialinių globos namų veiklos gairės ir praktiniai pavyzdžiai bei oftalmologijos, gerontologijos, gerontopsichologijos pagrindai.
Parengė Ina Praprovienė
https://www.seismoverlag.ch/de/daten/menschen-mit-sehbehinderung-in-alterseinrichtungen/

„Mes nieko nematom, o jūs? Ar jūs mus matote?“

Lenkijoje buvo įdomiai paminėta Baltosios lazdelės diena. Jai skirti renginiai vyko Varšuvoje 2017 m. spalio mėn. 16–18 dienomis. Renginius organizavo fondas „Chance for the Blind Foundation“, kuris tikisi pritraukti aklųjų, silpnaregių, jų šeimų narių, draugų ir visuomenę. Vyko akliesiems ir silpnaregiams pritaikytų technikos priemonių paroda. Konferencijoje pranešimus skaitė žymūs sporto, kultūros, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų atstovai. Buvo galima pamatyti, kokiu sportu užsiima regos neįgalieji (pavyzdžiui, stalo tenisu, lauko tenisu, futbolu ir kt.). Vyko filmų su garsiniais komentarais festivalis, humoristų pasirodymai, jaunųjų talentų konkursas.  Renginius vainikavo koncertas, kuriame pasirodė žymiausi Lenkijos atlikėjai, taip pat ir turintys negalią.

(External link)We can see nothing, and you? – Can you see us?” [interaktyvus]; prieiga per:http://www.euroblind.org/projects-and-activities/events/upcoming-events/nr/3320 [žiūrėta 2017-10-09]
Parengė Audronė Gendvilienė

2017-10-30

„BuzzClip“ ir „OrCam“ – mobilumo pagalbos sistema

„BuzzClip“ yra maža nešiojama tiflopriemonė, kuri, naudodama ultragarsą,  nustato kliūtis 2 m atstumu lauke bei 1 m atstumu patalpoje ir vibruodama perspėja apie kliūtį. Pritvirtinus ją prie drabužių virš juosmens, prietaisas nustato kliūtis, esančias aukščiau blauzdos, ir puikiai papildo tokias tiflopriemones kaip baltoji lazdelė ir šuo vedlys.Dar šiek tiek apie šią sistemą: apsaugo viršutinę kūno dalį nuo susidūrimų su kliūtimis, artėjant prie kliūties vibracija stiprėja, paprastai valdomas tik dviem mygtukais, galima reguliuoti kliūties aptikimo atstumą nuo 1 iki 2 m, modernus dizainas,
įkraunamo maitinimo elemento veikimo trukmė – apie 10 val.,
dydis 4,5 × 3,5 × 6,5 cm, svoris 62 g (su maitinimo elementu), naudojimo instrukcija anglų ir vokiečių kalbomis.


 „BuzzClip“ kartu su „OrCam“ akiniais yra puiki mobilumo pagalbos sistema neregiams, užtikrinanti savarankiškumą ir saugumą. 
Parengė Ina Praprovienė[interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 29 d.] Prieiga per internetą: < http://www.baum.de/produkte/mobile-assistenzsysteme-fuer-blinde/orcam/><http://www.baum.de/produkte/mobile-assistenzsysteme-fuer-blinde/buzzclip/>

Neleisk, kad tavo negalia trukdytų tau – tinklaraštis apie įtraukesnį pasaulį

Naujame tarptautiniame tinklaraštyje „Anders und doch gleich“(liet. „Kitoks, bet ir toks pats“) įvairių negalių turintys žmonės pasakoja apie savo gyvenimą, patirtį, pateikia patarimų neįgaliesiems ir sveikiesiems. Tinklaraštis, kurio adresas http://anders-und-doch-gleich.myblog.de, sukurtas 2016 m. lapkričio mėnesį. Jame galima rasti informacijos apie laisvalaikį, mokymąsi , profesijas, pagalbines priemones, filmus, knygas, aplinkos pritaikymą, visuomenės požiūrį į negalias ir neįgaliuosius. Tinklaraštį remia silpnaregis verslininkas ir knygų autorius Saliya Kahawatte. Komandoje yra apie 30 asmenų nuo 15 iki 36 metų, kurie jau yra pateikę apie 60 straipsnių. Komandos nariai nori dalytis vertingais patarimais ir savo asmeniniu pavyzdžiu skatinti kitus neįgaliuosius nenuleisti rankų, nepasiduoti bei siekti užsibrėžtų tikslų, taip pat ir sveikiesiems padėti susipažinti su neįgaliųjų gyvenimu. Komandos nariai yra skirtingų interesų ir skirtinga veikla užsiimantys neįgalieji iš Vokietijos, JAV ir Rumunijos, daugelis jų neregiai. Tinklaraščio sumanytoja ir iniciatorė yra akla žurnalistė Carina Tillmann. Tinklaraščio šūkis: „Ribas sau nusistatote patys“.
Carina Tillmann kviečia skaityti, skleisti informaciją apie tinklaraštį, rašyti komentarus, pasidalyti savo patirtimi. Galima prisijungti prie tinklaraštininkų komandos arba įkelti norimą informaciją kaip svečiui. Tiklaraštį „Anders und doch gleich“ galima skaityti ir „Facebook’e“, „Twitter’yje“ ir „Instagram’e“.
Parengė Ina Praproviene
Heuser, Lea.  Lass Dich von Deiner Behinderung nicht behindern - bloggen für eine inklusivere Welt [interaktyvus][žiūrėta 2017-09-22]. Prieiga per internetą: < http://www.dvbs-online.de/horus/2017-2-5937.htm>

2017-10-24

Fakoo raštas akliesiems ir regintiems

Alexsander Fakoo gimė 1959 m. Dresdene, augo Meisene, jaunystę praleido Berlyne. Dirbo telekomunikacijų srityje. Dėl sveikatos 2003 m. atsisakė montavimo darbų, pradėjo rašyti knygas. Susipažinęs su akla knygų autore puoselėjo idėją  įkurti interneto svetainę, kurioje būtų galima mokytis Brailio rašto. Aleksandras Fakoo pastebėjo, kad daugeliui vėliau apakusių aklųjų arba regintiesiems, bendraujantiems su aklaisiais, sunku išmokti Brailio rašto, ir nusprendė sukurti alternatyvų taškinį raštą, kuris būtų patogus ir neregiams, ir regintiems. 2006 m. įkūrė interneto svetainę  www.fakoo.de, kurioje galima susipažinti ir pasimokyti įvairių neįgaliųjų raštų: Muno, Lormo, Barbje, ir kt. Tais pačiais metais Aleksandras Fakoo sugalvojo sukurti  12 taškų raštą. Porą metų kūręs ir tobulinęs alternatyvų  iškilių taškų  raštą, 2008 m. pristatė  9 taškų raštą neregiams, kurį pavadino  Fakoo raštu. Jo raštas – tai liečiamos reginčiųjų rašto raidės akliesiems, silpnaregiams ir regintiesiems. Aleksandras Fakoo mano, kad šį raštą lengviau gali išmokti vėliau apakę žmonės, kurie mokėjo reginčiųjų raštą ir pažįsta lotynų abėcėlės raides. Jį pirštais gali skaityti neregiai, o akimis – regintieji.                                           Fakoo abėcėlė ir skaičių bei skyrybos ženklai

Parengė Ina Praprovienė

Fakoo Alphabet. [interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-19]. Prieiga per internetą: < www. fakoo.de>

Patarimai aklųjų bendradarbiams ir darbdaviams

Šį informacinį leidinį, sudarytą iš dviejų dalių ir skirtą aklųjų darbdaviams ir bendradarbiams, parengė Jungtinės Karalystės Nacionalinis karališkasis aklųjų institutas (RNIB).
„Aklieji ir silpnaregiai sėkmingai dirba labai įvairų darbą beveik visose ekonomikos šakose“, – teigiama leidinyje. Kaip ir reginčiųjų, aklųjų sėkmė darbe priklauso nuo to, ar turi atitinkamą išsilavinimą, reikiamų įgūdžių ir patirties. Taip pat, ar turi reikalingų priemonių, šiuo atveju – papildomų priemonių, kurios padeda įvykdyti darbo užduotis be regos arba esant labai silpnai regai. Leidinių rengėjai tikisi, kad juos perskaitę žmonės įgis pasitikėjimo ir drąsos įdarbinti neregius. Skaitytojai sužinos daug reikalingų dalykų, kurie padės regintiesiems našiau dirbti kartu su aklu ar silpnaregiu bendradarbiu arba jam tinkamai vadovauti.

Working with blind and partially sighted colleagues: An employer and staff guide. Produced in association with the Employer’s Network for Equality and Inclusion // https://www.rnib.org.uk/practical-help-employment-and-work/working-with-blind-and-partially-sighted-colleagues?utm_medium=email&utm_source=March%2016%20-%20100%20years%20of%20NB%20Online%21%20&utm_campaign=Working%20with%20blind%20and%20partially%20sighted%20people&launch_ID=1728 [žiūrėta 2017-08-11]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-10-16

„Lego“ kaladėlės su Brailio raidėmis

Brazilijos Dorinos Nowill fondas kartu su reklamos agentūra „Lew’LaraTBWA“ modifikavo Lego kaladėles, vietoje įsprastinių taškų užrašydami Brailio raides. Taip neregiai žaisdami gali susipažinti su Brailio raidėmis ir mokytis Brailio rašto. Tokiu būdu praktiškai skatinama neregių integracija, nes „Lego“ kaladėlėmis kartu gali žaisti regintys ir neregintys vaikai, susipažindami su Brailio raštu. Rinkoje šiomis kaladėlėmis prekiaujama ir jų pavadinimas yra „Braille Briks“. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.braillebricks.com.br/en/Parengė Ina Praprovienė
braille bricks.[interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-18]. Prieiga per internetą: <http://www.bebsk.de/spiele-spiel-und-foerdermaterial.html>

Apie spalvų pristatymą akliems vaikams trimis būdais, naudojant reljefinius simbolius

Straipsnyje aprašoma 14 reljefinių sutartinių ženklų, skirtų įvairioms spalvoms ir jų atspalviams pristatyti akliems arba turintiems sutrikusią regą vaikams ir jaunuoliams. Pavyzdžiui, raudoną spalvą siūloma žymėti pilnaviduriu skrituliu, o rausvą – tuščiaviduriu. Tamsiai mėlyną – pilnaviduriu kvadratu, šviesiai mėlyną – tuščiaviduriu kvadratu ir pan. Lyginami trys šių simbolių vaizdavimo metodai: (1) išsiuvinėjimas siūlais ant audinio, (2) pateikimas ant mikrokapsulinio popieriaus ir (3) pateikimas ant plastiko, naudojant trimatį spausdinimą.

2017-10-02

Neregiai turi mokytis suprasti reljefines iliustracijas


Naujuose moderniuose vadovėliuose daug informacijos pateikiama nuotraukose, paveiksluose, žemėlapiuose, piešiniuose, karikatūrose, diagramose, todėl ir neregiai  turi gebėti suprasti reljefines iliustracijas, žemėlapius, schemas ir kt. Dažniausiai manoma, kad aklieji, pirštais liesdami reljefines iliustracijas, gali viską suprasti taip pat lengvai, kaip ir regintieji, matydami paprastas iliustracijas. Nors lyta ir rega yra įgimti jutimai, jie labai skiriasi:
Regime simultaniškai ir instinktyviai, nuolat stebime visą aplinkos vaizdą ir jį apdorojame. Liečiame palaipsniui, po mažą detalę, tam reikia daug laiko ir labai susikaupti.
Regint, vaizdus fiksuoja milijonai regos ląstelių kiekviename kvadratiniame centimetre, liečiant, viename kvadratiniame centimetre yra apie 10 ląstelių.
Regint dviejų dimensijų projekcijos apdorojamos tinklainėje. Liečiant  siekiama susipažinti su aplinka. Regintieji nuo gimimo yra įpratę suvokti šoninį vaizdą, vaizdą iš viršaus, skerspjūvį, neregiai šių suvokimo būdų savaime nesupranta.
Rega yra nuotolinis jutimas, nes galime susipažinti ir su nutolusiais objektais. Matome identiškus skirtingo dydžio objektus, nutolusius nuo mūsų įvairiais atstumais. Lytėdami susipažįstame su artimiausia aplinka. Panašios formos skirtingo dydžio daiktus neregys suvoks kaip skirtingus objektus (pavyzdžiui, stiklinę, vazoną gėlėms, kibirą).
Regintiesiems skirtų piešinių, grafikų, paveikslų, planų, žemėlapių, objektų, skerspjūvių arba simbolių vaizdai patenka į tinklainę ir yra apdorojami. Regintieji savaime suvoks dviejų dimensijų objektus, o neregiui įprastinius dviejų dimensijų vaizdus padės suprasti atmintinai išmokti simboliai. 
Taigi neregiams reljefinių iliustracijų suvokimas nėra savaime suprantamas dalykas: jiems tai yra ilgai trunkančio mokymosi proceso ir naujų patirčių rezultatas.

Tikrai gera mokymo strategija

Beno Whitburno straipsnyje „Tikrai gera mokymo strategija“ aprašoma, ką 
Australijos vidurinių mokyklų mokiniai, turintys sutrikusią regą ir besimokantys įtraukiai, mano apie įtraukiąją pedagogiką, tiksliau, apie savo mokytojus, mokymąsi mokykloje ir ką jie vadina geru mokymu.

2017-09-25

Knyga apie silpnaregių mokinių skaitymo ypatumus

Knygoje „Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler: Diagnostik und Förderung“ („Silpnaregių mokinių skaitymas: diagnostika ir ugdymas“) filosofijos mokslų daktaras Franz Josef Beck pateikia konkrečių silpnaregių įtraukiojo ugdymo pavyzdžių, kaip silpnaregiai mokiniai mokomi skaityti integruoto mokymo pamokose. Jis akcentuoja teksto šrifto svarbą, aiškina, koks šriftas tinkamiausias silpnaregiams mokiniams. Remdamasis tyrimais ir jų rezultatais pateikia išvadas, kad parenkant teksto šriftą būtina atsižvelgti į konkretaus asmens individualius poreikius.


Franz Josef Beck nagrinėja silpnaregių mokinių skaitymą medicinos, fiziologijos, psichologijos, pedagogikos aspektais ir su negalia susijusias skaitymo problemas. Autorius pateikia stebėjimų ir  vertinimo rezultatus, kurie gali padėti nustatyti silpną mokinių regą, ir medžiagą, padedančią ugdyti mokinių skaitymo įgūdžius. Patarimai padės ne tik mokyti silpnaregius skaityti integruoto mokymosi pamokose, bet  ir skatinti juos daugiau skaityti bei patirti skaitymo malonumą.
Apie autorių

Filosofijos mokslų daktaras Franz Josef Beck (gimė 1957 m.)savo darbinę veiklą pradėjo kaip reklamos specialistas Hamburge ir Hanoveryje. Vėliau Hanoverio institute įgijo vokiečių kalbos, meno ir darbų mokytojo kvalifikaciją ir ilgą laiką dirbo mokytoju. Hamburgo universitete baigė tiflopedagogikos magistro studijas ir apgynė disertaciją. Dirba tiflopedagogu Hanoveryje. Autoriaus svetainė internete  www.schriftwahl.de
Parengė Ina Praprovienė
Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler: Diagnostik und Förderung. [interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-11]. Prieiga per internetą: <http://www.tectum-verlag.de/lesen-sehbehinderter-schulerinnen-und-schuler.html>

2017-09-19

Meno pažinimo pamokų pritaikymas akliesiems

Straipsnio autorė Carmen Willings pataria, kaip meno pažinimo pamokas paprastais būdais adaptuoti, kad jos taptų prieinamos akliems ar silpnaregiams mokiniams. Skaitytojai supažindinami su adaptacijomis, tinkamomis silpnaregiams, minimalią regą turintiems mokiniams, apžvelgiami pažinimo įgūdžiai ir smulkiajai motorikai lavinti tinkamos adaptacijos. Ištrauka iš straipsnio:
     „Kūrybinė veikla sudaro sąlygas patyrinėti daug įdomių, įvairių medžiagų. Pasistenkite, kad užsiėmimuose mokiniai galėtų paliesti daugiau medžiagų. Tešlą ir dažus derinkite su kvapais ir tekstūromis, tai suteiks šioms priemonėms daugiau originalumo. Tyrinėdami įvairias medžiagas, tekstūrų ir spalvų įvairovę, mokiniai ugdo savo smulkiosios motorikos įgūdžius. Kad pamokos taptų prasmingesnės akliems ir silpnaregiams, be pridėtinių kvapų ir tekstūrų panaudokite ir trimačius objektus.
     Duokite visai klasei nurodymus žodžiu apie kiekvieną kūrybinės veiklos etapą. Kai aklas arba silpnaregis mokinys girdės, kad ir kiti mokiniai gauna žodinius nurodymus, kaip dirbti su meniniu projektu, jis nusiramins, supratęs, kad ne tik jis, bet ir kiti mokiniai vadovaujasi mokytojo nurodymais. 
     Mokiniai negali žinoti, nuo ko pradėti kūrybinį projektą, kol jiems nebus pateiktas pavyzdys, išskyrus tuos atvejus, kai jie jau turi meninės kūrybos patirties. Atkreipkite dėmesį, kad pavyzdys varžo vaizduotę, nes mokiniai greičiausiai susigundys daug ką daryti pagal pavyzdį, o ne kurti tikrai originalų savo darbą. Atminkite, kad menas dažnai yra abstraktus matomų dalykų atvaizdas (pavyzdžiui, paklauskite, kodėl medvilnė tinka pavaizduoti sniegui). Padėkite mokiniui suprasti šią asociaciją. Kai įmanoma, pateikite realius objektus, reikalingus meninei kūrybai. Jei skatinamas mokinys per tam tikrą laiką neparodo reikiamos motyvacijos, galima pateikti konkretų pavyzdį. Jei mokinys turi iš detalių surinkti lėktuvėlį, pirmiausia supažindinkite su gatavu lėktuvo modeliu. Padėkite mokiniui rankomis apčiuopti svarbiausias lėktuvo detales ir paaiškinkite asociacijas.“

Carmen Willings. CREATIVE ARTS ADAPTATIONS: Teaching students with visual impairments // http://www.teachingvisuallyimpaired.com/art.html [žiūrėta 2017-03-13]

Parengė Audronė Gendvilienė

Aklas žurnalistas laužo stereotipus

Gary'is O’Donoghue'as – sėkmingai dirbantis aklas žurnalistas, šiuo metu jis yra BBC politikos korespondentas Vašingtone. Dirbdamas jis turi daug keliauti, sugebėti įdomiai aprašyti renginius, jam reikia nemenko lankstumo, kad aklumas netrukdytų patekti ten, kur vyksta veiksmas, taip pat gebėjimo parengti tokį straipsnį, kuris patrauktų skaitytojų dėmesį ir būtų vertas, kad jį paskelbtų prestižiškiausia žiniasklaidos kompanija pasaulyje. Straipsnis parengtas pagal Gary'o O’Donoghue'o kalbą, pasakytą 2016 m. JAV Nacionalinės aklųjų federacijos suvažiavime. Papasakojęs apie savo kelią į mokslą ir kaip susirado darbą BBC, kelis žodžius jis tarė ir apie Brailio raštą. Jis supranta, kad ne kiekvienas gali jį išmokti, ypač apakusieji vyresniame amžiuje. Žurnalistas ragina žmones kuo ilgiau naudotis regos likučiu, tačiau jam pačiam Brailio raštas yra visiška būtinybė. Be Brailio rašto jis negalėtų dirbti. Jo nuomone, Brailio eilutės, Brailio užrašinės yra tokios patogios ir aklajam naudingos priemonės, kad kiekvienam aklam mokiniui ir studentui reikėtų jas turėti. 

Putting News First: Breaking Down Stereotypes as a Blind Journalist by Gary O’Donoghue //
Braille Monitor, Vol. 59, No. 9, October 2016 [interaktyvus]; Prieiga per: //https://nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm16/bm1609/bm160903.htm [žiūrėta 2017-03-13]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-09-14

Mokslininkai domisi, kaip sutrikusios regos paaugliai vertina savo išvaizdą

Įdomus psichologinis mokslinis darbas pristatomas žurnale "British Journal of Visual Impairment", pavadintas "Apie sutrikusios regos ir regintiems Vokietijos paaugliams būdingą savo išvaizdos suvokimą". Jame išnagrinėta, kaip savo išvaizdą vertina paaugliai, turintys sutrikusią regą, ir kaip savo išvaizdą vertina gerai matantys paaugliai. Pasirodo, sutrikusią regą turintieji mažiau patenkinti savo kūnu nei regintieji, tačiau tyrimo trūkumas tas, kad jame dalyvavo beveik vien merginos. Sutrikusios regos paauglės savo kūno išvaizdos trūkumus siejo su priekabiavimu ir iš to išplaukiančiomis psichologinėmis problemomis. Tyrimo rezultatai parodė, kad sutrikusios regos paauglės labiau nepatenkintos savo kūnu nei paaugliai vaikinai, nes mano, kad jų išvaizda neatitinka visuomenėje priimto tobulo kūno įvaizdžio.

Body image in adolescents with and without visual impairment by Martin Pinquart, Jens P Pfeiffer   British Journal of Visual Impairment, Vol 30, Issue 3, 2012; [interaktyvus]; Prieiga per: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0264619612458098 [žiūrėta 2016-12-14]

Parengė Audronė Gendvilienė

Besivystančių šalių vaikams – reguliuojami akiniai

Besivystančiose šalyse 100 milijonų vaikų sėdi klasėse, negalėdami aiškiai matyti lentos. Siekdama sumažinti šokiruojančią statistiką, Jungtinės Karalystės ne pelno siekianti organizacija „ChildVision“ pradėjo lėšų telkimo kampaniją, kurios metu dalys naujoviškus akinius vaikams, kuriems labiausiai jų reikia. Vaikai patys akinius prisitaikys. Pirmuosius pasaulyje savarankiškai reguliuojamus akinius „Adspecs“ sukūrė profesorius Joshua Silver. Už šį išradimą Europos patentų tarnyba jį nominavo 2011 m. geriausio Išradėjo vardui gauti. 


Berniukas su reguliuojamais akiniais
Berniukas su reguliuojamais akiniais

Akinių lęšiai pripildyti skysčio, todėl vartotojas pats gali juos reguliuoti, kol pradės aiškiai matyti. Iš pradžių akiniai „Adspecs“ buvo skirti suaugusiems, bet organizacija „ChildVision“ taip pat naudoja panašią technologiją, kad akiniai tiktų vaikams nuo 12 iki 18 metų.
Profesorius Joshua Silver žurnalistams aiškino: „Ar kada nors pagalvojote, kas būtų, jei jums prireiktų akinių, o jų nebūtų kur gauti? Arba jei gyventumėte tokioje šalyje, kur nėra oftalmologų? Šiuo metu pasaulyje yra apie 100 milijonų paauglių, kenčiančių nuo trumparegystės, ir mes tikimės, kad mūsų akiniai iš esmės pagerins jų gyvenimą."
Gera akinių išvaizda labai svarbus dalykas, ypač paaugliams. „ChildVision“ akinių rėmeliai yra ploni, lengvi ir patrauklūs, bet pagaminti taip, kad vaikų judrumas jų ilgaamžiškumui įtakos neturėtų.
„ChildVision“ komanda per masinio finansavimo svetainę „Indiegogo“ tikisi surinkti 800 000 svarų sterlingų ir 50 000 šių akinių nemokamai išdalyti vaikams, besimokantiems Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos mokyklose.

Campaign to distribute 50,000 self-adjustable glasses to children in need [interaktyvus]; Prieiga per:
http://www.rnib.org.uk/nb-online/adspecs-campaign [žiūrėta 2017-08-31]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-09-08

Aklųjų mobilumas 21-jame amžiuje

Taip pavadintame tinklaraščio straipsnyje Didžiosios Britanijos organizacijos „AbilityNet“ darbuotojas aprašo akliesiems pritaikytas telefono programėlės ir techninės pagalbos priemones, kurios šiuo metu kuriamos ir kurias artimiausioje ateityje bus galima įsigyti.

Miniatiūrinė prie akinių rėmelių tvirtinama LED lemputė

  
Šveicarijos centrinės silpnaregių draugijos (SZB) Silpnos regos ir optinių priemonių tarnyba specialiai silpnaregiams sukūrė apšvietimo sistemą, kurios  lemputė tvirtinama prie akinių-lupos rėmelių. Bendradarbiaudama su Berne įsikūrusia firma „Lichtbau“ ši tarnyba sukūrė ir pagamino pirmą šios apšvietimo sistemos partiją, kurios gamybą finansiškai rėmė „Jean Stieger-Stiftung“. Labai silpnai matantys žmonės dažnai vargsta, kai reikia iš arti perskaityti informaciją, nes tekstui perskaityti dažnai trūksta tinkamo apšvietimo. Kai tenka skaityti daug kartų padidintą šriftą, būtinas ir geras apšvietimas, kurio dažnai nepakanka darbo vietose, namuose. Dar blogiau, kai optinėmis didinimo  priemonėmis silpnaregiams tenka naudotis judant. Šveicarijos centrinės silpnaregių draugijos Silpnos regos tarnybos specialistai žinojo, kad reikia sukurti apšvietimo sistemą, kuri puikiai apšviestų reikiamą objektą naudojant  monokuliarą, didinantį  nuo 4 iki 12 kartų. 


                         Mobilus šviesos šaltinis su išoriniu akumuliatoriumi. Nuotr. SZB


Specialistai sugalvojo, kad reikia sukurti lemputę iš šviesos diodų, bet įgyvendinti šį sumanymą buvo ne taip paprasta. Nuolat ir sparčiai tobulėjant LED diodų technologijoms atsirado galimybės sukurti miniatiūrinį šviesos šaltinį su šviesios diodais, kuris būtų tinkamas silpnaregiams. 

Reikėjo sugalvoti, kaip akiniams-lupai tiekti energiją. Lyginant su kitomis lemputėmis, šviesos diodų lemputėms reikia mažai energijos, bet buvo nuspręsta sukurti ilgą laiką energiją tiekiantį akumuliatorių.
Specialistai užsibrėžė sukurti aukščiausius techninius parametrus atitinkančią apšvietimo lemputę, kuri būtų labai lengva ir puikiai apšviestų matymo lauką skirtingai didinant objektą. Reikėjo, kad būtų galima reguliuoti apšvietimo stiprumą ir atsižvelgiant į individualius vartotojo poreikius. Be to, lemputė būtų paprastai tvirtinama prie akinių-lupos rėmelių ir turėtų įmontuotą maitinimo elementą, kad nereikėtų jokio papildomo kabelio. Visai tai padėjo realizuoti kūrimo proceso metu nuolat atlikti įvairūs testai.


Kūrėjai ir gamintojai įsitikinę, kad jiems pavyko pasiekti puikių rezultatų. Atlikus testus su įvairių spalvų diodais pavyko sukurti baltos spalvos šviesos šaltinį, kurio spinduliuojama spalvinė temperatūra yra 4000K ir jis tolygiai apšviečia matymo lauką skirtingai išdidinus objektą. Lemputės korpusas yra antracito spalvos ir puikiai dera prie klasikinių akinių rėmelių. 

3D spausdintuvu pagaminta LED plokštė sveria tik 3 gramus.
Lemputė labai paprastai tvirtinima prie akinių rėmelio vienu varžtu ir veržle.
Naudojant maksimalų apšvietimo galingumą lemputė veikia apie 10 val. Apšvietimo stiprumą galima reguliuoti pagal individualius poreikius valdymo pultelyje pasukant  mažą varžtelį. 
Saugumo sumetimais gaminant pirmąją partiją akumuliatorius į pačią lemputę integruotas nebuvo, nes spaudoje vis dar pasitaiko pranešimų apie užsidegančius išmaniųjų telefonų akumuliatorius. 
Kol bus sukurti naujesni patikimi akumuliatoriai, lemputė bus gaminama su per laidą prijungtu išoriniu akumuliatoriumi, kurį galima pasikabinti ant kaklo. Įprastiniai identiško galingumo akumuliatoriai yra didesni, todėl jo negalima integruoti į  lemputę. Tačiau šiuos akumuliatorius per USB jungtį galima įkrauti su kiekvienu kompiuteriu arba prijungus prie elektros tinklo. Tokį atsarginį akumuliatorių už prieinamą kainą galima nusipirkti bet kurioje parduotuvėje. 
Parengė Ina Praprovienė
Graf-Beilfuss, Arn. LED-Miniatur- Leuchte auf dem Brillengestell [interaktyvus] [žiūrėta 2017-08-23]. Prieiga per internetą :< http://www.tactuel.ch/led-miniatur-leuchte-auf-dem-brillengestell>

2017-09-04

Dokumentinis filmas apie apakusį dailininką Sargy'į Manną

Filmą sukūrė dailininko sūnus Peteris Mannas 2006 m., finansavimą skyrė Britanijos kino dokumentikos fondas (BritDoc). Filmas buvo parodytas  2006 m. Britanijos dokumentinių filmų festivalyje (BritDoc 06), tarptautiniame filmų festivalyje Melburne 2007 m., kituose festivaliuose.
Peterio Manno filme rodoma, kaip jo tėvas, dailininkas Sargy‘is Mannas, visiškai nieko nematydamas, tapo paveikslus, kuriuose vaizduoja tai, ką jis matė prieš apakdamas: krantinę prie jūros, senamiesčio kampelį, sėdinčio vyro fotelyje portretą. Sargy‘is Mannas apako 2005 m. gegužės mėnesį. Apie šį dalininką išleista knyga: „Sargy Mann: Probably the Best Blind Painter in Peckham“, leidėjas SP Books. Daugiau informacijos www.spbooks.org
Sargy‘is Mannas mirė 2015 m. balandžio mėnesį. Gegužės mėnesį turėjo skaityti paskaitą apie meną ir jo suvokimo būdus, tačiau dėl pateisinamos priežasties paskaita neįvyko. Po dailininko mirties pagal garso įrašus, kuriuos redagavo sūnus, leidykla SP Books išleido 32 psl. leidinį su dailininko apmąstymais apie meno suvokimą: Sargy Mann: Perceptual systems, an inexhaustible reservoir of information and the importance of art.  
Sargy Mann [interaktyvus] prieiga per: https://vimeo.com/2760356?from=outro-embed [žiūrėta 2017-07-25]

Parengė Audronė Gendvilienė

Šviesai jautrios nanostruktūros kaip dirbtiniai fotoreceptoriai

Geltonosios dėmės degeneracija yra viena iš dažniausių silpnos regos priežasčių vyresniame amžiuje. Tarptautinė mokslininkų komanda, bendradarbiaudama su Graco medicinos universitetu ir Linšiopingo universitetu Švedijoje, padarė naujų atradimų tyrinėdami ląsteles.

2017-09-01

Reljefinės grafikos įrankių komplektas

Tai didelis įvairių priemonių ir medžiagų rinkinys, su kuriuo tiflopedagogai, knygų perrašinėtojai, mobilumo instruktoriai gali patys sukurti reljefinius planus, žemėlapius, grafikus, piešinius. Ant storos aliuminio folijos galėsite sukurti reljefines matricas, iš jų vėliau tiražuosite savo kūrinį, sukurdami norimą egzempliorių skaičių vakuumavimo aparatu. Kai kurie į komplektą įtraukti įrankiai tinka piešti ant storo popieriaus.
Reljefinės grafikos įrankių komplektas
Reljefinės grafikos įrankių komplektas


Komplektą sudaro: dėžutė, pritaikyta nešiojimuisi, maišelis trims grafikos įrankiams susidėti, naudotojo vadovas stambiu šriftu ir CD-ROM formatais, ir grifeliai su specialiais antgaliais. 
Papildomi priedai – Brailio lentelė ir grifelis, Brailio trintukas, guminis padėkliukas, liniuotė ir folijos lapai. Linijų piešimo įrankiai įtraukti į pilną komplektą, bet taip pat galima pirkti atskirai. Kai kurie iš šių įrankių gali būti naudojami kurti reljefinei grafikai tiek ant popieriaus, tiek ant ir folijos. 
Tactile Graphics Kit [interaktyvus] ; Prieiga per: http://shop.aph.org/webapp/wcs/stores/servlet/Product_Tactile%20Graphics%20Kit_1-08851-00P_10001_11051 [žiūrėta 2017-07-25]

Parengė Audronė Gendvilienė

Dienos centras, pritaikytas akliems senjorams

Kanados MAB Mackay reabilitacijos centre yra dienos centras, kurio uždavinys – palaikyti ir pagerinti sutrikusios regos ir aklų senjorų biologinę, psichologinę sveikatą ir socialinę būklę, taip pat atidėti  jų apgyvendinimą globos įstaigoje / institucionalizaciją / arba visai to išvengti. Dienos centre siūlomos veiklos apima pėsčiųjų grupes, kalbų kursus, atminties lavinimo žaidimus  ir visa tai atliekama prižiūrint tarpdisciplininei specialistų grupei. Šiame straipsnyje pristatomas teigiamas dienos centro užsiėmimų poveikis bendrai vyresnio amžiaus regos sutrikimų turinčių žmonių sveikatai. Į tyrimą buvo pakviesta 30 dienos centro klientų, atvykusių į jį nuo 2011 m. rugsėjo iki 2012 m. spalio, kurių amžius buvo 71–98 metai, regos aštrumas nuo 20/50 iki visiško aklumo. Senjorų sveikatos būklė buvo įvertina atvykimo į dienos centrą metu ir paskui dar du kartus – po 6 ir 12 mėnesių, įskaitant regos funkcijos klausimyno pildymą ir klausos sutrikimų įvertinimą. Kitos senjorų ligos buvo aukštas kraujospūdis, astma, širdies ligos, diabetas, insultas, artritas ir osteoporozė. Pagal geriatrijos depresijos skalę buvo įvertinta, ar senjorai neserga depresija, pagal draugystės skalę – ar turi draugų, pagal Monrealio kognityvinio vertinimo skalę (MOCA) – kokie jų kognityviniai gebėjimai. 19 dalyvių dalyvavo vėlesnėje apklausoje po vienerių metų, kai nustojo lankyti dienos centrą. Tyrėjai nudžiugo sužinoję, kad senjorai savarankiškai gyvena savo bendruomenėse, o ilgalaikė priežiūra paskirta tik vienam žmogui. Bendra dalyvių sveikatos būklė po metų beveik nepasikeitė. Atsižvelgiant į šių žmonių sveikatos būklę teigiama, kad dienos centras prisidėjo prie to, kad ši klientų grupė išvengė bendros gyvenimo kokybės pablogėjimo, o pažintiniai senjorų gebėjimai net pagerėjo. Apskritai, dalyvavimas akliesiems pritaikytose dienos centro veiklose, kurios yra neatsiejama reabilitacijos paslaugų dalis, didina regos sutrikimų turinčių pagyvenusių žmonių norą ir gebėjimą gyventi savarankiškai.

An adapted adult day centre for older adults with sensory impairment by Walter Wittich, Caitlin Murphy, Daphne Mulrooney // British Journal of Visual Impairment, Vol 32, Issue 3, 2014.  Prieiga per: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0264619614540162 [žiūrėta 2016-12-14]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-08-29

Vaizdų vertimo paslauga JAV akliesiems

JAV aklųjų organizacijos žurnale „Braille Monitor“ neregys Michaelis Hingsonas rašo, kad dalyvavo testuojant labai naujovišką aklųjų orientavimuisi aplinkoje pagerinti skirtą paslaugą, kuri, jo manymu, turės ne ką mažesnę reikšmę nei Rėjaus Kurcveilo 1976 m. sukurtas „reginčiųjų rašto skaitymo aparatas“, dabar žinomas kaip skeneris. 2015 m. pradžioje M. Hingsonas buvo pakviestas dalyvauti naujai įkurtos įmonės „Aira Tech Corp“ konsultacinėje komisijoje techniniais klausimais. Įmonė „Aira“ pradėjo teikti „vaizdų vertimo akliesiems“ paslaugą (angl. „visual interpreter for the blind“): vertėjai bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje suteikia akliesiems informaciją apie supančią aplinką. Įmonės „Aira“ sukurtos paslaugos principas toks: vartotojas užsideda nešiojamą įtaisą – akinius, kuriuose įmontuota didelės raiškos filmavimo kamera. Naudojantis akiniais galima prisijungti prie interneto per „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ jungtį. Sistema naudoja programėlę, kuri įdiegiama į „iPhone“ arba „Android“ išmanųjį telefoną.
Neregys vartotojas, norintis pasinaudoti vaizdų vertėjo paslaugomis, suaktyvina telefone įdiegtą programėlę, kuri savo ruožtu užmezga „Wi-Fi“ ryšį su ant galvos nešiojamu įtaisu. Tada, kai ryšys aktyvus, vartotojas telefono programėlėje paspaudžia mygtuką, kad „Aira“ prisijungtų prie interneto ir vertėjas matytų vaizdus, kurie transliuojami į aklojo akinius. Vertėjas – žmogus, sėdintis prie kompiuterio, gauna geografinę informaciją apie neregio buvimo vietą ir supančią aplinką. Su vertėju neregys bendrauja balsu per išmanųjį telefoną ir gali paprašyti visko, ko jam reikia. Vertėjas gali prisijungti prie interneto, peržiūrėti vartotojo aplinkos vaizdus ir pasinaudoti kitomis priemonėmis, kad atsakytų į vartotojo užklausą.
Vartotojas gali paprašyti ir paklausti bet ko, pradedant nuo pagalbos prašymo, pavyzdžiui, padėti surasti parduotuvėje kokią nors prekę ar susiorientuoti oro uoste, iki pagalbos surenkant įsigytą gaminį, pavyzdžiui, baldus. Vertėjai gali atsakyti į bet kokius klausimus ir išpildyti bet kokius prašymus, reikalingus padėti akliesiems susiorientuoti aplinkoje. Daugiau informacijos žr. https://aira.io/ – pamatysite, kaip neregys juda mieste, naudodamasis „Aira“ ir vertėjos pagalba.
Vienintelis „Aira“ paslaugos trūkumas yra tas, kad ji nepigi. Šiuo metu vartotojai gali rinktis iš dviejų planų. Už neribotą planą reikia mokėti 199 dolerius per mėnesį. Kitas planas kainuoja 129 dolerius per mėnesį, jis suteikia teisę naudotis sistema 8 valandas. 

Aira, the Next Technology Revolution in Devices for Blind People by Michael Hingson [interaktyvus] prieiga per: https://nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm17/bm1704/bm170404.htm [žiūrėta 2017-08-07].

Parengė Audronė Gendvilienė

Kaip aklieji piešia

Lietuvos aklųjų bibliotekos lankytojai dažnokai klausia, ar aklieji sugeba piešti. Į tai atsako aklųjų sugebėjimų piešti tyrinėtojo Džono Kenedžio straipsnis, paskelbtas JAV ne pelno siekiančios organizacijos „Menas anapus regos“ (Art Beyond Sight) svetainėje. Džonas Kenedis teigia, kad ir aklieji, ir regintieji, norėdami nupiešti aplink save esančius daiktus, naudojasi maždaug tokiais pačiais įrankiais ir medžiagomis, todėl rega ir lyta yra labai glaudžiai susijusios. 
Piešiančios rankos
Piešiančios rankos
Džonas Kenedis piešiančiais aklaisiais susidomėjo 1973 m., kai susipažino su Bete, akla paaugle iš Toronto, darydamas apklausą savo tyrimui apie lytos reikšmę aklųjų aplinkos suvokimui. Betė apako būdama dvejų metukų, todėl buvo dar per maža, kad spėtų išmokti piešti. Mokslininkas nustebo, išgirdęs, kad jai patinka piešti šeimos narių profilius. Prieš pradėdamas dirbti su aklaisiais jis manė, kad piešiniai ir paveikslai yra supančios regimosios aplinkos kopijos. „Juk žmonės nepiešia garsų, skonių ar kvapų, bet tik tai, ką mato akys“, – rašo jis. Panašu, kad straipsnio autorius nėra susipažinęs su Čiurlionio kūriniais, bet tai jau atskira tema. Taigi mokslininkas padarė prielaidą, kad aklieji nesidomi piešimu, nes neturi tam talento. Tačiau Betės pasakojimas jam atskleidė kitokį, daug įvairiapusiškesnį aklojo pasaulį. Remdamasi vaizduote ir lytos pojūčiu, Betė su užsidegimu piešdavo popieriuje žmonių veidus iš profilio. Supratęs, kad labai klydo, Džonas Kenedis susimąstė, ar visi aklieji sugeba atpažinti žmones iš profilio, nupiešto kontūrine linija. Nuo tada jis aklų žmonių iš Šiaurės Amerikos ir Europos prašydavo nupiešti žmonių profilius ir dar kelis daiktus. Vėliau pradėjo bendradarbiauti su Švedijos aklųjų biblioteka ir aklųjų piešimo tyrinėtoja Yvonne Eriksson iš Linšiopingo universiteto. 1993 m. jie kartu atliko tyrimą su devyniais suaugusiais aklais švedais, kuriems davė apčiupinėti keturis reljefinius profilius, tarp jų – rašytojo Hanso-Joergeno Anderseno profilį. Šie įdomūs tyrimai buvo pristatyti Europos psichologų draugijos seminare ir išleisti atskiru leidiniu, žr. Profiles and Orientation of Tactile Pictures. J. M. Kennedy and Y. Eriksson. Paper presented at the meeting of the European Psychology Society, Tampere, July 2–5, 1993. Taip pat Džonas Kenedis yra parašęs knygą apie aklųjų piešimą: Drawing and the Blind: Pictures to Touch. J. M. Kennedy. Yale University Press, 1993.

How the Blind Draw by John M. Kennedy [interaktyvus] ; prieiga per: http://www.artbeyondsight.org/teach/how-blind-draw.shtml [žiūrėta 2017-08-02]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-08-11

Aklos moterys pasakoja, ką joms reiškia grožis

„Dove“ kūno priežiūros ir kosmetikos priemonių bendrovės vadybininkai trims moterims iš Švedijos uždavė klausimą, kaip jos supranta, ar jos yra gražios, būdamos aklos arba silpnaregės? Šį klausimą jie uždavė kampanijos „Rinkis grožį“ metu, moteris nufilmavo, sukurdami trumpo metražo filmą „Dove Blind Beauty“. Jame moterys pasakoja apie savo kūno išvaizdą netekus regos. Viena kalbintų moterų Anna Bergholtz apako prieš trylika metų. Ji prisipažino: „Kai apakau, dar ilgai automatiškai vis pasižiūrėdavau į save veidrodyje, nes man tai buvo įprasta.“ Negalėdamos įvertinti savo išvaizdos, nes negali apžiūrėti savęs veidrodyje, moterys sako, kad jaučiasi gražiausios, kai turi prasmingą veiklą: „Kai jaučiu, kad esu toje vietoje, kur turiu būti, darau tai, ką reikia, atlieku prasmingus dalykus, tada savaime jaučiuosi graži“, – tokią mintį pasakė Ida Ostlund, kuri labai prastai mato nuo gimimo. Naomi Allback, apakusi prieš 15 metų, sakė, kad grožis spinduliuoja iš žmogaus vidaus: „Jei jūs skleidžiate šilumą, kuklumą ir meilę, man esate gražus.“ „Dove“ produktų reklamos kampanijos „Rinkis grožį“ sumanytojai siekė paskatinti moteris ir merginas suvokti, kad jos yra gražios. Ši kampanija buvo dalis platesnės, ilgiau trukusios kampanijos, pavadintos „Tikros moterys“, kuri spaudos buvo sukritikuota už stereotipinius, iš anksto surežisuotus moterų pasakojimus. Vis dėlto, daugelio nuomone, filmas gerina jaunų moterų savivertę, yra stiprus ir įkvepiantis. 

Dove's New Campaign Asks Blind Women What It Means To Be Beautiful [interaktyvus]; Prieiga per: http://www.huffingtonpost.ca/2015/05/01/dove-blind-beauty_n_7191668.html [žiūrėta 2017-08-02]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-08-10

Patarimai, kaip padėti neregiams viešbučiuose

„Vision Hotels“ grupė pateikia paprastų patarimų, siekdama padėti viešbučių savininkams įrengti akliesiems ir silpnaregiams pritaikytas patalpas.
Štai jie:
Nuotraukoje mergina liečia stalčiuose patalpintus liečiamus viešbučio maketus
Prieiga per: https://www.booking.com/hotel/ch/solsana.en-gb.html

2017-08-07

Kuo „Amazon Echo“ naudingas žmonėms su regos sutrikimais?

Virtualūs padėjėjai, tokie kaip „Siri“ ir „Cortana“, kurie reaguoja į garsines komandas, jau kurį laiką yra išmaniuosiuose telefonuose, bet „Amazon Echo“ yra naujos rūšies balsu valdomas prietaisas, kuris gali būti nepaprastai naudingas daugeliui žmonių, visų pirma, žmonėms, turintiems regos sutrikimų.
Amazon Echo
Amazon Echo

„Amazon Echo“ galima nusipirkti Jungtinėje Karalystėje nuo 2016 m gruodžio. Robinas Christophersonas,  Britanijos imperijos 5-ojo laipsnio ordino kavalierius, vadovaujantis AbilityNet skaitmeninės įtraukties skyriui, gimimo dienos proga gavo „Amazon Echo Dot“ („Echo“ mini versiją) ir liko labai šiuo padėjėju patenkintas. Straipsnelyje jis rašo apie be mygtukų, laisvų rankų ir akių veikiantį įtaisą.
„Echo“ yra juodos spalvos kolonėlė, maždaug 40 cm aukščio ir 10 cm pločio. Jo sienelės maždaug 2,5 cm storio, o „Amazon Echo Dot“ yra lygiai toks pats, kaip standartinis „Amazon Echo“, tik mažesnis, bet vis tiek jame yra geros kokybės garsiakalbis (jį taip pat galima laidu arba „Bluetooth“ jungtimi prijungti prie stipresnės kolonėlės, jei nepakanka garso). Mažylio kaina tik 50 svarų, lyginant su akiplėšiškai brangiu standartiniu „Echo“, kainuojančiu 150 svarų sterlingų.
Jums tiesiog reikia garsiai ištarti žodį, ir balsas, vadinamas „Aleksa“, atsilieps. Prietaiso viršuje yra keletas mygtukų, bet jų nereikia dažnai naudoti.
How does the Amazon Echo help people with a vision impairment? [interaktyvus]; prieiga per: https://www.rnib.org.uk/nb-online/how-does-amazon-echo-help-disabled-people [žiūrėta 2017-04-21].
Parengė Audronė Gendvilienė

Himalajų legendos. Antra kelionė į Indiją

Straipsnis apie Andrejaus Usačiovo ir jo žmonos Tatjanos antrąją kelionę po Indiją. Sutuoktiniai nemato, bet ši šalis, kai joje lankėsi pirmą kartą, jiems taip patiko, kad po dviejų mėnesių nuvyko dar kartą. Turistinėje agentūroje nusipirkę kelialapį romantišku pavadinimu „Himalajų legendos“, jie programą paderino taip, kad nebesikartotų prieš tai Delyje aplankyti turistiniai objektai. Straipsnis parašytas iš neregių perspektyvos – aprašomi garsai, kvapai ir tai, ką jiems pasakojo gidas, kaip antai šioje ištraukoje: „Galiausiai, pravažiavę triukšmingą blusų turgų, mes pasukome į, negalima pasakyti kad tylią, bet dvelkiančią kitokiais garsais gatvelę. Kažkur šalia, galbūt skardininko dirbtuvėse, kažkas įnirtingai kalė metalinį lakštą. Garsiai burgzdami ir nuolat pypindami, pro mus spraudėsi tuktukai. Po to, kai nutilo jų skleidžiama kakofonija, pasigirdo link mūsų artėjantys gerklingi šūksniai. Aš paklausiau gido Dipako: „Ko nori tas be perstojo šūkaujantis vyras?“ Gidas paaiškino, kad tas vyras superka senus daiktus, kuriuos perparduoda turguje, šalia kurio mes ką tik važiavome.“
Андрей и Татьяна Усачёвы. КРУГОСВЕТКА.Три визита в Индию. Визит второй: «Легенды Гималаев» //  Журнал "Наша жизнь" № 1-3, 2017 год  [interaktyvus]; prieiga per: http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=categories&id=33&Itemid=174 [žiūrėta 2017-04-25]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-08-04

Reabilitacijos darbuotojos diena

Britanijos aklųjų reabilitacijos darbuotoja rašo dienoraštį apie savo tikrai nenuobodų darbą. Jai tenka greitai reaguoti, priimti atsakingus sprendimus ir atliepti labai skirtingus labai įvairių žmonių poreikius. Ji aprašo, su kokiais žmonėmis susitiko per darbo dieną, kokie buvo jų poreikiai. Kartais situacijos, į kurias ji patenka, kelia juoką. Kartais jaudina. Tačiau visada jos paslaugos labai reikalingos. Aprašomi atvejai tikri, klientai taip pat tikri, juos iš tikrųjų ji aplankė ir suteikė regėjimo reabilitacijos paslaugas namuose. Vardus ji pakeitė, taip pat neparašė dalykų, pagal kuriuos tuos žmones būtų galima atpažinti, neskelbia ir savo pavardės.
 „Aš didžiuojuosi, kad esu reabilitacijos darbuotoja. Tai nėra lengvas darbas; būna daug pakilimų ir nuosmukių. Daug nusivylimų ir pergalių, juoko ir ašarų, bet aš džiaugiuosi, kad galiu padėti tiek daug skirtingų žmonių, iš kurių aš sužinau ne mažiau nei jie iš manęs. Esu privilegijuota, nes žmonės įsileidžia mane į savo gyvenimą labai sunkiu metu, kai jie stengiasi susitaikyti su apakimu, bet jie tiki manimi, kad išmokysiu juos naujų įgūdžių, sugrąžinsiu kai kuriuos seniau turėtus, ir jie galės gyventi daug savarankiškiau. Tikiuosi, kad šis mažas dienoraštis padės skaitytojams suprasti, ką ir kaip mes darome."
Pirmiausia – pas Doris, iki kurios namų yra 40 minučių kelio automobiliu, kuriai 92, nors ji jaučiasi 18. Ji atsisako dalyvauti bendruomeninėje veikloje, nors gyvena globos namų komplekse, nes ten „pilna aimanuojančių senų žmonių“.
Doris lankau jau du mėnesius, mes mokomės pilti skysčius, naudojantis skysčio lygio indikatoriumi  – (kurį ji aiškiai naudoja vynui įsipilti). Paženklinau reljefiškais taškeliais jos viryklę, skalbyklę ir mikrobangę, mes mokėmės skusti, lupti, pjaustyti ir tvarkingai sudėliojome daiktus jos spintelėse. 
Dabar ji gali savarankiškai naudotis virtuve, bet prisipažino, kad kartais vyną prapila pro šalį, ypač pildama ketvirtą taurę…Esu tikra, kad tai visiškai normalu.“

Diary of a vision rehabilitation officer [interaktyvus]; [žiūrėta 2017-04-21]. Prieiga per: https://www.rnib.org.uk/diary-vision-rehabilitation-officer


Parengė Audronė Gendvilienė

Sutrikusios regos mokinių mokymas piešti. Specialūs įrankiai, medžiagos ir metodai

Siūlome pasižiūrėti JAV Teksaso aklųjų ir silpnaregių mokyklos parengtą video paskaitą apie aklų ir silpnaregių mokinių supažindinimą su vizualiuoju menu ir jų mokymą piešti. Seminarą veda tiflopedagogas Scott’as Baltisberger’is. Pranešėjas sako, kad aklieji ir silpnaregiai vaikai turi teisę lankyti visas pamokas, deja, daugelis integruotai besimokančiųjų atleidžiami nuo vaizduojamojo meno pamokų, remiantis išankstine nuostata, kad nėra reikiamų piešimo priemonių – įrankių ir popieriaus.  Tiflopedagogas pristato įrankius, priemones ir medžiagas, kurių galima įsigyti iš Amerikos aklųjų spaustuvės (American printing House for the Blind) ir paaiškina, ką daryti, kad dailės pamokos šiai mokinių grupei taptų prieinamos ir prasmingos. Pagrindžia, kodėl sutrikusios regos vaikus reikia mokyti piešti ir pataria, kaip jų mokymą suderinti su reginčių vaikų mokymu per dailės pamokas. Tiflopedagogas apžvelgia pozityvinio/iškiliojo ir negatyvinio/įdubusio reljefinio piešimo būdus, piešimą su Brailio rašto rašomąja mašinėle ir kitomis priemonėmis. 

Visual Arts for the Visually Impaired: Drawing for Blind Students - Tools and Techniques [interaktyvus]; prieiga per: http://library.tsbvi.edu/Play/13365 [žiūrėta 2017-08-02]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-08-01

Septyni būdai, kaip lipdukai su iškilimais gali palengvinti neregio ir silpnaregio gyvenimą

Ar kada nors matėte, kaip neregys ar silpnaregis įjungia skalbimo mašiną tarsi be pastangų? Taip būna todėl, kad yra sukurta mobiliųjų programėlių neregio buičiai palengvinti. Bet šiandien norime pasidalyti informacija apie paprastesnį, tačiau labai naudingą įrankį, lengvinantį neregio ir silpnaregio gyvenimą. Tai – lipdukai su iškilimais (angl. bump dot).

Liečiamieji lipdukai

Lipdukai su iškilimais yra nebrangus būdas paversti jūsų namus ar biurą draugiškus neregiui ar silpnaregiui. Šie lipdukai yra įvairių dyžių, formų, tekstūrų ir spalvų. Jie gali būti pritaikyti įvairioms reikmėms: nuo buities iki pamokų mokyklose.

Reljefiniai kilimėliai akliems kūdikiams

Reljefinis kilimėlis
Reljefinis kilimėlis
Apie taktilines knygas jau daugelis yra girdėję, su jomis jau gerą dešimtmetį galima susipažinti Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skaitykloje ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bibliotekoje. Bet apie taktilinius kilimėlius – kažin ar daug kas žino. Šiame straipsnyje amerikietė Lisa Jacobs teigia, kad iškilaus paviršiaus, įdomaus reljefo patiesalai naudingi akliems kūdikiams, nes skatina pažintinį vystymąsi. Reljefinius kilimėlius vaikai tyrinėja pirštais, be to, jie įdomūs ne tik akliems ar silpnaregiams, bet ir kompleksinę negalią turintiems kūdikiams, tai pat ir kurtiems akliesiems. Patiesaliukai siuvami iš skirtingo reljefo audinių gabalėlių, tai tarytum skiautiniai. Nors patiesaliukai nėra siejami su rašto mokymu, tačiau turėdami geresnius motorikos įgūdžius, vaikai lengviau išmoks skaityti Brailio raštu.

Baby Blankets by Lisa Jacobs [interaktyvus]; prieiga per:  http://www.pathstoliteracy.org/blog/tactile-baby-blankets [žiūrėta 2017-07-19]

Parengė Audronė Gendvilienė

Psichologinis baimės tyrimas, dalyvaujant akliems vaikams iš Afrikos

Kad vaikai patiria įvairias baimes, laikoma įprastu dalyku, tačiau kai kuriais atvejais baimė gali būti tokia didelė, kad pradeda trukdyti kasdieniam vaiko gyvenimui ir veikloms, todėl gali tekti kreiptis į gydytoją. O gydytojas turi sugebėti patikimais ir pagrįstais metodais įvertinti vaiko baimę. Nors specialiojoje literatūroje aprašoma daug gerų baimės vertinimo metodų, ne visiems vaikams jie tinka, todėl, norint įvertinti aklų ir silpnaregių vaikų patiriamą baimę, būtina tuos metodus atitinkamai pritaikyti. Šiame moksliniame straipsnyje apžvelgiamas vaikų baimės tyrimas, kuriame dalyvavo 67 vaikai iš Pietų Afrikos su įvairaus sunkumo regėjimo sutrikimais. Įvairiausios jų baimės buvo vertinamos naudojantis Vaikų baimės vertinimo anketos (FSSC-SA) Pietų Afrikos versija. Aptariama, kokias būdais buvo atliktas tyrimas, kad vaikai nebūtų traumuojami ir dar labiau gąsdinami.

Child-friendly procedures and accommodations for the use of a self-report fear survey with children who have visual impairments: Reflections on a South African case study by Lisa Visagie, Helene Loxton //British Journal of Visual Impairment, 2014, Vol. 32, Issue 3. First Published August 20, 2014; prieiga per: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0264619614535373 [žiūrėta 2016-12-14]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-07-25

Kartu geriau: 4 patarimai, kaip lydėti neregį


Vaikščiojimas yra puiki veikla daugeliui žmonių, taip pat ir turintiems regos negalią. Daugumai labiau patinka ilgi pasivakščiojimai, nei trumpi bėgimai. Jei esate neregys ir norėtumėte išeiti ilgai pasivaikščioti, pajusti saulės šilumą ant veido ir jaustis sveikesnis bei aktyvesnis, galbūt norėsite, kad su jumis eitų regintis palydovas. Suprantama, kad palydovo reikia ne visiems : daug neregių turi savo žinomus maršrutus ir puikai orientuojasi vieni. Bet jei norite aplankyti naujas vietas, visada galite paprašyti matančio draugo ar šeimos nario pagalbos.
Turbūt manote, kad būti neregio palydovu yra visiškai paprasta. Tiesiog čiumpi už rankos ir vedi. Patikėkite, yra ne visai taip. Galite pasijusti nepatogiai ir netgi gaiėlėtis dėl tokio savo požiūrio.
Žvelgiant iš neregio perspektyvos, yra 4 paprasti patarimai, kurie padės jums būti puikiu neregio palydovu ir mėgautis pasivaikščiojimu drauge.

Prieiga per: www.girlgoneblind.com