Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-08-29

Kaip aklieji piešia

Lietuvos aklųjų bibliotekos lankytojai dažnokai klausia, ar aklieji sugeba piešti. Į tai atsako aklųjų sugebėjimų piešti tyrinėtojo Džono Kenedžio straipsnis, paskelbtas JAV ne pelno siekiančios organizacijos „Menas anapus regos“ (Art Beyond Sight) svetainėje. Džonas Kenedis teigia, kad ir aklieji, ir regintieji, norėdami nupiešti aplink save esančius daiktus, naudojasi maždaug tokiais pačiais įrankiais ir medžiagomis, todėl rega ir lyta yra labai glaudžiai susijusios. 
Piešiančios rankos
Piešiančios rankos
Džonas Kenedis piešiančiais aklaisiais susidomėjo 1973 m., kai susipažino su Bete, akla paaugle iš Toronto, darydamas apklausą savo tyrimui apie lytos reikšmę aklųjų aplinkos suvokimui. Betė apako būdama dvejų metukų, todėl buvo dar per maža, kad spėtų išmokti piešti. Mokslininkas nustebo, išgirdęs, kad jai patinka piešti šeimos narių profilius. Prieš pradėdamas dirbti su aklaisiais jis manė, kad piešiniai ir paveikslai yra supančios regimosios aplinkos kopijos. „Juk žmonės nepiešia garsų, skonių ar kvapų, bet tik tai, ką mato akys“, – rašo jis. Panašu, kad straipsnio autorius nėra susipažinęs su Čiurlionio kūriniais, bet tai jau atskira tema. Taigi mokslininkas padarė prielaidą, kad aklieji nesidomi piešimu, nes neturi tam talento. Tačiau Betės pasakojimas jam atskleidė kitokį, daug įvairiapusiškesnį aklojo pasaulį. Remdamasi vaizduote ir lytos pojūčiu, Betė su užsidegimu piešdavo popieriuje žmonių veidus iš profilio. Supratęs, kad labai klydo, Džonas Kenedis susimąstė, ar visi aklieji sugeba atpažinti žmones iš profilio, nupiešto kontūrine linija. Nuo tada jis aklų žmonių iš Šiaurės Amerikos ir Europos prašydavo nupiešti žmonių profilius ir dar kelis daiktus. Vėliau pradėjo bendradarbiauti su Švedijos aklųjų biblioteka ir aklųjų piešimo tyrinėtoja Yvonne Eriksson iš Linšiopingo universiteto. 1993 m. jie kartu atliko tyrimą su devyniais suaugusiais aklais švedais, kuriems davė apčiupinėti keturis reljefinius profilius, tarp jų – rašytojo Hanso-Joergeno Anderseno profilį. Šie įdomūs tyrimai buvo pristatyti Europos psichologų draugijos seminare ir išleisti atskiru leidiniu, žr. Profiles and Orientation of Tactile Pictures. J. M. Kennedy and Y. Eriksson. Paper presented at the meeting of the European Psychology Society, Tampere, July 2–5, 1993. Taip pat Džonas Kenedis yra parašęs knygą apie aklųjų piešimą: Drawing and the Blind: Pictures to Touch. J. M. Kennedy. Yale University Press, 1993.

How the Blind Draw by John M. Kennedy [interaktyvus] ; prieiga per: http://www.artbeyondsight.org/teach/how-blind-draw.shtml [žiūrėta 2017-08-02]

Parengė Audronė Gendvilienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą