Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2018-11-30

Silpnaregio dailininko koliažai


Koliažo menininkas Willis Ursprungas yra taip vadinamas „antrinių žaliavų dailininkas“. Jis visur ieško priemonių meno kūriniams kurti, net labai keistose vietose: šalia kelio, prie šiukšlių dėžių, rausiasi jose, ieško siaurose gatvelėse, apleistuose kiemuose. Jis renka sulamdytus, išmestus metalo gabalus, medieną, senus laikraščius, žurnalus, iš kurių iškirpęs tam tikras dalis kuria koliažus. Iš vientiso daikto jis paima gabaliukus ir juos dėlioja tol, kol pasiekia tokį įspūdį, kokį norėjo sukurti. Kartais Willis išbalina metalo gabaliukus arba panardina juos į actą. Tada iškerpa, suklijuoja kelis sluoksnius, deda vieną ant kito, o kai nepatinka, priklijuoja kitoje vietoje. Taip koliažas pavirsta meno kūriniu. Tai, kas vienam šiukšlė, kitam – lobis.


Will Ursprung koliažas
Will Ursprung koliažasSeeing Beauty from Another Angle: Visually Impaired Collage Artist, Will Ursprung, Shares His Process [interaktyvus] prieiga per: http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/for-job-seekers/our-stories/pop-culture-arts-and-entertainment/collage-artist/12345?_ga=2.211558741.1743592522.1508156866-636672847.1508156866 [žiūrėta 2018-11-21]

Parengė Audronė Gendvilienė

Apie kiaušinių lukštus ir kilimą. Norėčiau kai ką patarti akliems senjorams


     Laurena Merifild – akla moteris, senjorė iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Ponia Laurena dalinasi patirtimi, kaip tvarkytis namuose, gaminti valgį ir būti saugiems. Straipsnelis turėtų sudominti senyvo amžiaus žmones, kurie neseniai apako arba kuriems gresia apakimas.  

Mokymosi medžiagos prieinamumas akliems studentams


Jungtinėse Amerikos Valstijose susirūpinta, kad akliems studentams nėra galimybės gauti būtinos mokymosi medžiagos. Kompiuterinės technologijos iš esmės pakeitė švietimo sistemą. Mokymosi medžiagos turinys pateikiamas skaitmeninėse knygose, PDF formatu, įkeliamas į tinklalapius ir pan., didžioji šio turinio dalis studentams pasiekiama per skaitmenines duomenų bazes, mokymosi valdymo sistemas ir programas. Deja, reginčiųjų spaudos pasaulis iš esmės nėra prieinamas regos negalią turintiems studentams. Todėl rengiamas aukštųjų mokyklų mokymo medžiagos prieinamumo įstatymas, kuriuo bus įtvirtintos aukštojo mokslo įstaigose naudojamų mokymo priemonių prieinamumo gairės. Specialiai suburta komisija turės parengti mokomosios medžiagos pritaikymo ir prieigos technologijų kriterijus. Be to, komisijai bus pavesta parengti anotuotą galiojančių nacionalinių ir tarptautinių standartų, kuriuose apibrėžti produktų tinkamumo akliesiems kriterijai, sąrašą. Komisijos parengtose gairėse bus išdėstyti konkretūs techniniai ir funkciniai kriterijai, kurie aiškiai parodys, kaip kurti ir gaminti mokymo technologijas, kad jomis galėtų naudotis aklieji ir kiti reginčiųjų rašto negalintys skaityti studentai. Tokie kriterijai turėtų būti naudingi viešųjų pirkimų pareigūnams, informacinių technologijų specialistams, kitiems atsakingiems aukštojo mokslo įstaigų darbuotojams.

Accessible Instructional Materials in Higher Education Act (S. 2138/H.R. 1772) // Braille Monitor, 2018 March, Vol. 61, No. 3. [interaktyvus]; prieiga per: https://nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm18/bm1803/bm180304.htm [žiūrėta 2018-03-21]

Parengė Audronė Gendvilienė

Tyrimas „Prisitaikymas prie regos sutrikimų senyvame amžiuje“

Šveicarijoje atliktas tyrimas COVIADE  („Prisitaikymas prie regos sutrikimų senyvame amžiuje“). Šveicarijos centrinė aklųjų draugija spaudoje pateikė tokias išvadas: „Mūsų visuomenė nuolat sensta. Taip pat daugėja regos sutrikimų turinčių senyvo amžiaus žmonių, kurie turi išmokti toliau savarankiškai gyventi. Dažnai senjorai  ignoruoja tą faktą, kad jų rega nuolat silpsta, todėl bėgant metams netenka galimybių įgyti naujų įgūdžių, kuo ilgiau savarankiškai tvarkytis ir likti nepriklausomi. Didžiausia problema senatvėje yra motyvacijos trūkumas. Kai jiems siūloma kreiptis pagalbos į specializuotus centrus ir išmokti naudotis tiflopriemonėmis, dažnai išgirstamas atsakymas: „Mano amžiuje jau neverta mokytis.“ Senyvo amžiaus asmenis nuolat lydi baimės dėl silpstančios regos, visiško regos ir savarankiškumo praradimo“. Tyrimo vadovas Stefan’as Spring’as pasakoja, kad Šveicarijos centrinė aklųjų draugija su Ciuricho universiteto gerontologijos centru jau prieš ketverius metus tyrė senyvų regos sutrikimų turinčių žmonių gyvenimo sąlygas ir kokybę. Vėliau inicijuotas tyrimas COVIAGE, kurio metu buvo apklausiami respondentai iš visos Šveicarijos. Tyrimo tikslas –  išsiaiškinti, kaip senyvi regos sutrikimų turintys asmenys sugeba prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Kartu su Ciuricho universiteto, Lozanos HES-SO aukštosios mokyklos ekspertais parengtas klausimynas, atlikta apklausa ir apibendrinti 1299 respondentų atsakymai. Apklausos dalyviai patvirtino, kad dėl regos problemų jie nebegali arba jiems yra sunku skaityti tekstą, rašyti, vairuoti automobilį, lankytis teatruose, užsiimti kitomis panašiomis veiklomis. Dėl silpstančios regos atsiradusios problemos apriboja kasdienį jų gyvenimą, blogina gyvenimo kokybę. Trečdalį respondentų nuolat kankina mintys apie prastėjančią regą ir baimė visiškai apakti. Kiti pastoviai nerimauja dėl nuolatinės pagalbos būtinybės bei didesnės priklausomybės nuo kitų asmenų. Į klausimą „Kaip sekasi įveikti su regos sutrikimais susijusius iššūkius?“ daugelis atsakė, kad priima partnerių, vaikų, draugų, giminaičių ir pažįstamų pagalbą.  Taip pat teigė, kad naudojasi specialiomis pagalbinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, lupomis, ir esant reikalui prašo pagalbos. Tyrimo COVIAGE rezultatai patvirtino: senyvo amžiaus asmenims svarbu laiku suteikti reikiamą oftalmologų ir reabilitacijos specialistų pagalbą, kad šie vyresni žmonės kuo anksčiau ir efektyviau galėtų išnaudoti visas geresnę gyvenimo kokybę leidžiančias užtikrinti galimybes. Stefan’as Spring’as akcentuoja, kad būtina gausiai informuoti visuomenę apie su amžiumi susijusias regsos problemas, kiekvienam individualiai atsakyti į konkrečius klausimus, parinkti tiflopriemones, išmokyti jomis naudotis, mokyti turint regos sutrikimų gyventi visavertį gyvenimą, skatinti neatsisakyti pamėgtų veiklų, neužsidaryti namuose. Tie, kas ieško problemų sprendimų, sėkmingai prisitaiko prie naujų gyvenimo sąlygų. Išsamesnę informaciją apie tyrimo COVIAGE eigą ir rezultatus rasite svetainėje  https://www.szb.ch/fuer-fachpersonen/forschung/forschungsberichte/
Parengė Ina Praprovienė
SZB-Tagung "Im Alter eine Sehbehinderung bewältigen" am 01.02.2018 in Olten/Schweiz.[interaktyvus] [žiūrėta 2018-10-01]. Prieiga per internetą: http://www.sehenimalter.org/newsletter.html
  


2018-11-21

Interviu su akla vyriausia virėja, rašytoja ir televizijos žvaigžde Kristina Ha


Pokalbis su akla iš Vietnamo kilusia mergina. Žurnalistas jos klausinėja apie jos pomėgį gaminti, ir sužino, kad virtuvėje jai reikalingiausia pagalbinė priemonė yra skysčio lygio matuoklis. Kad pagamintų skanų maistą, daugiau jai nereikia nieko ypatingo – tik tų pačių įrankių, kaip regintiems virėjams . 
Kristina Ha
Kristina Ha

Štai interviu ištrauka:
Kokios yra jūsų šiuo metu keturios mėgstamiausios „iPhone“ programos?
Kristina Ha: Mėgstu šį klausimą. Programos, kurias dažniausiai naudoju, yra „Apple Music“, „Audible“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „Pages“, „Evernote“, „My Groceries“, „Netflix“ ir „Newsify“. Programos, kurias laikyčiau labiausiai pritaikytomis teksto sintezatoriui, yra „Nest“, „Money Reader“, „Bank of America“, „Uber“ ir „Amazon“. Ir dar kalbėdama šia tema norėčiau pasakyti, kurių programėlių prieinamumas galėtų būtų geresnis: tai yra „Instagram“, „Facebook“, „United Airlines“ ir „WordPress“.
Jūs laimėjote televizijos projekto „MasterChef“ trečiąjį sezoną. Jūsų valgių gaminimo knyga tapo „New York Times“ bestseleriu. Jūs organizavote televizijos laidą Kanadoje. Esate „MasterChef“ projekto Vietname viena iš teisėjų. Ir jūs laimėjote AFB įsteigtą Helenos Keler apdovanojimą už asmeninius pasiekimus. Ko norite siekti toliau?
Kristina Ha: Užbaigti ir išleisti prisiminimų knygą, parašyti kitą valgių gaminimo knygą, atidaryti maitinimo įstaigas čia ir užsienyje, dalyvauti dar vienoje televizijos laidoje Amerikoje, tada išgarsėti visame pasaulyje. Nors viskas turėtų vykti nebūtinai šia seka.

Christine Ha Interview: Visually Impaired Chef, Author, and TV Personality [interaktyvus] prieiga per:
Parengė Audronė Gendvilienė

Taktilinių vaizdinių priemonių gamybos mokymai

Karšti klijai naudojami kuriant taktilinę knygą
Karšti klijai naudojami kuriant taktilinę knygą

Straipsnio autorė – tiflopedagogė iš JAV. Ji pastebėjo, kad su aklais vaikais dirbantiems mokytojams retai sudaromos galimybės pasitobulinti specialiosios pedagogikos srityje, todėl sumanė parengti taktilinių vaizdinių priemonių gamybos mokymo kursą. Į juos pakvietė mokytojus, kurių klasėse integruotai mokosi akli ir silpnaregiai mokiniai, kuriuos ji pati moko Brailio rašto. Tiflopedagogė pastebėjo, kad šiems mokytojams praverstų geriau suprasti taktilinio raštingumo mokymo strategijas. Ji parengė dviejų dienų kvalifikacijos tobulinimo programą, į kurią įtraukė taktilinių knygų, atviručių, iliustracijų gaminimo kursą, ir parengė sutrikusios regos vaikų mokymo skaityti ir rašyti, naudojantis lyta, strategijas. Kursuose buvo daug kalbama apie mokymo medžiagos adaptavimą, prieinamumą, požiūrį į kompleksinės negalios vaikų mokymą skaityti ir rašyti. Kursams parengti prireikė net kelių mėnesių. Straipsnio autorė nupirko reikalingų medžiagų, o susirinkę mokytojai iš jų gamino taktilines knygas ir kitas liečiamąsias priemones. Medžiagas ji sudėjo į plastikines dėžutes ir padavė kiekvienam dalyviui. Parodžiusi video filmus, kuriuos gavo iš JAV Perkinso aklųjų mokyklos, pakvietė kurti taktilines knygas tokiomis temomis: kaip valyti dantukus, ką žmonės veikia parduotuvėje, apie Kalėdas, apie vorą, apie sėklą, ką paruošti vakarienei ir t. t.
     Tiflopedagogė džiaugiasi, kad tos dvi dienos mokytojams buvo labai naudingos. Net penkiolika kursų dalyvių vėliau savo mokiniams adaptavo mokymo medžiagą arba sukūrė taktilines knygas ir kitokią reljefinę mokymo medžiagą. 
Hosting a Tactile Book-Making Professional Development Session for Teachers [interaktyvus] prieiga per:
Parengė Audronė Gendvilienė

Patogi lupa silpnai matantiems rankdarbių mėgėjams

Britanijos Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) parduotuvėje galima įsigyti 10 cm ilgio lupą su LED lempute, kurios nereikia laikyti rankose. Lupa pravers mėgstantiems siūti, siuvinėti, skaityti, dirbti kitus kruopštumo reikalaujančius darbus, kuriems reikia abiejų rankų. Stipri LED lemputė ir pusantro karto didinimas užtikrina ryškų vaizdą. Vienoje lupos zonoje vaizdas padidinamas iki 4,25 kartų. Prie lupos pritvirtinta reguliuojamo ilgio juostelė, kuri užkabinama ant kaklo. Lupos rankena turi neslystančias gumines kojeles, jos atremiamos į krūtinę virš knygos ar rankdarbio, todėl abi rankos lieka laisvos. Kaina – 20 svarų sterlingų, produkto kodas MAG105.


Žmogus skaito knygą su patogia lupa
Lupa


OttLite 4-inch Hands-free LED magnifier [interaktyvus] prieiga per: http://shop.rnib.org.uk/4-inch-hands-free-led-magnifier.html#product-tabs [žiūrėta 2018-03-27]

Parengė Audronė Gendvilienė

2018-11-16

Nemokami internetiniai kursai „Scenos menų prieinamumas“


Nuo 2018 m. vasaros organizuojami nemokami internetiniai kursai „Scenos menų prieinamumas“. Yra galimybė gauti sertifikatą.
Kursai, visų pirma, skirti kultūros įstaigų darbuotojams, visiems, besirūpinantiems kultūros sklaida bei prieinamumu ir norintiems įgyti daugiau žinių apie scenos menų pritaikymą ir gauti kvalifikacijos sertifikatą.
Kursuose mokoma scenos menų (teatro, operos, šokio spektaklių ir panašių kultūrinių renginių) pritaikymo pagrindų. Supažindinama su įtraukumo koncepcija, erdvinio dizaino, garsinio vaizdavimo ir subtitravimo technikomis. Tai pirmi tokie internetiniai kursai, kuriuos baigus suteikiamas sertifikatas.

2018-11-13

Jodinėdama arkliu silpnaregė devynmetė jaučiasi laiminga


Devynerių metų mergaitė Kyra Barrett gyvena Kanados Britų Kolumbijos apygardos Pritčardo miestelyje, turinčiame apie 2 tūkst. gyventojų. Mergaitė dalyvauja žirgų sporto trikovėje. Tai reiškia, kad ji dalyvauja trijų dienų varžybose, sudarytose iš dailiojo jojimo rungties, kroso ir konkūrų.  
Kyra Barrett atlieka šuolį su savo žirgu Čita.  Jimo Bradbury nuotrauka.
Kyra Barrett atlieka šuolį per barjerą su savo žirgu Čita.  Jimo Bradbury nuotrauka.

Parodoje – trimatės nuotraukos akliesiems


Žurnale "Braille Monitor" (2018 Nr. 4) buvo išspausdintas straipsnis apie amerikiečių fotografo Johno Olsono parodą, pritaikytą akliesiems. Šis vyras išgarsėjo tuo, kad fotografavo karo Viename vaizdus. Vėliau jis susidomėjo, kaip jo nuotraukas suvokia aklieji, ir 2008 m. įkūrė trimačių nuotraukų spaustuvę „3DPhotoWorks“. Šios spaustuvės užduotis – konvertuoti vaizdus, sukuriant taktilines formas, kuriuos aklieji ir silpnaregiai suvoktų lytėdami. 2018 m. sausio 30 d. Vašingtono „Newseum“ muziejuje buvo atidaryta pirmoji pasaulyje taktilinių nuotraukų paroda. Joje buvo eksponuojamos nuotraukos, kurias ponas Olsonas buvo nufotografavęs 1968 m. Vietname per vadinamąjį Naujametinį puolimą. Prie nuotraukų buvo garso takeliai su paaiškinimais.

Gen. Glenn Walters and John Paré examine the 3D rendition of “The Tank.”

A Giant Step on the Road to Accessible Art by Gary Wunder [interaktyvus] prieiga per:

Parengė Audronė Gendvilienė

Pirmoji pasaulyje rašomoji mašinėlė buvo sukurta aklai moteriai

Ar žinojote, kad pirmąją pasaulyje rašomąją mašinėlę sukūręs inžinierius ją skyrė savo aklai draugei? Šia tema parašytas romanas „The Blind Contessa’s New Machine“ (liet. "Nauja aklos grafienės mašinėlė", 2010 m. ją išleido leidykla „Pamela Dorman Books“), kurio autorė – amerikiečių rašytoja Carey Wallace. Ji gimė ir užaugo Mičigano valstijoje.  Rašytoja prisimena:  „Įpusėjusi rašyti knygos „The Blind Contessa's New Machine“ – istorinio romano, kuriame pasakojama, kaip buvo išrasta rašomoji mašinėlė – pirmąjį variantą, įstrigau“. Tos istorijos faktai praktiškai maldavo pavirsti romanu: graži kilminga italė, apakusi pačiame jaunystės žydėjime; vietos išradėjas, jos grožio įkvėptas, sukuria pirmąją pasaulyje rašomąją mašinėlę. Viską komplikuoja tai, kad abu buvo susituokę su kitais žmonėmis. Visa tai vyksta nuostabiojoje Italijoje XIX a. pradžioje.“
     Tačiau parašiusi septyniasdešimt penkis puslapius, autorė nebežinojo, kaip toliau plėtoti įvykius ir kuo pagrįsti poreikį kurti rašomąją mašinėlę. Kodėl šios istorijos veikėjams buvo reikalinga rašomoji mašinėlė? Kokie įvykiai galėjo paskatinti ją kurti? Autorė apie tai mąstė keletą dienų, bet įsigilinusi į istorines aplinkybes, rado atsakymą. Tai buvo visiškai paprasta: kunigaikštienė Karolina norėjo parašyti laišką išradėjui Pellegrino Turri. Kai rašytoja įsivaizdavo ją sėdinčią prie stalo su rašymo priemonėmis, kurias ji turėjo po ranka tuo metu – plunksna, rašalu, plombavimo vašku ir atvira žvakės liepsna,  – iš karto suprato, kodėl inžinieriui Turriui kilo mintis kurti mašinėlę.  Aklam žmogui šios paprastos komunikacijos priemonės ne tik visiškai netiko; iš tikrųjų, buvo netgi pavojingos,  todėl dauguma pirmųjų rašomųjų mašinėlių buvo laikomos ne komerciniais produktais, bet rašymo priemonėmis akliesiems. Kai rašytoja tai suprato, rašymas toliau ėjosi kaip iš pypkės.

Carey Wallace. The First Typewriter: Gift To A Blind Woman [interaktyvus]; prieiga per:

Parengė Audronė Gendvilienė

Aklas jaunuolis regintiesiems rengia ekskursijas užrištomis akimis


Pristatome BBC reportažą apie Aleksejų Orlovą, aklą nuo gimimo jaunuolį ir jo ekskursijas regintiesiems. Vaikinas neblogai orientuojasi gimtajame Sankt Peterburge, naudodamasis echolokacija – eidamas caksi liežuviu ir klausosi aido. Pagal aidą supranta, kad eina parku, gatve, sėkmingai nardo tarp žmonių judriose vietose. Jaunuolis rengia ekskursijas regintiems žmonėms, kurių metu ekskursantams užrišamos akys, jie mokosi eiti su baltąja lazdele, treniruoti kitus pojūčius. Pasak Aleksejaus, iš pradžių regintieji būna nusiteikę nepatikliai, bet po ekskursijos lieka labai patenkinti.

Blind man gives blindfolded tour of St Petersburg [interaktyvus] prieiga per: https://www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-44939699/blind-man-gives-blindfolded-tour-of-st-petersburg [žiūrėta 2018-08-03]

Parengė Audronė Gendvilienė

2018-11-08

Ką reikia žinoti, pritaikant dokumentus sutrikusios regos žmonėms


Įsivaizduokite, kad jūsų įmonė gavo aklo kliento užklausą gauti spausdintą ar internetinę medžiagą apie jūsų įmonę jam prieinamais formatais. Jūs nudžiugote, nes turite progą parodyti, kad jūsų įmonė užtikrina prieinamumą neįgaliesiems. Pradedate ieškoti tinkamo partnerio, galinčio užtikrinti dokumentų prieinamumą. Tokį randate, pateikiate keletą prašymų dėl kainos pasiūlymo ir laukiate, kuri pasiūlyta kaina tinkama jūsų turimam biudžetui ir kurie pasiūlyti terminai jums geriausi. Bet tada sužinote, kad jūsų dokumentų prieinamumas nėra tai, ką jūs manėte tuo esant. Jūsų dokumentai gali tapti prieinami tik visiškai kitaip, nei manėte.

2018-11-07

Reljefinė spalvinimo knyga - akliesiems

Regintys vaikai, taip pat ir suaugusieji, gali kada panorėję nusipirkti spalvinimo knygelių. Prieš gerus 40 metų vaikai, nuspalvinę lėles ir drabužius pagal savo fantaziją ir juos iškirpę, lėles  kuo gražiausiai aprengdavo. Lietuvos aklųjų draugijos leidykla yra išleidusi keletą spalvinimo sąsiuvinių regos negalią turintiems vaikams, pavadintų „Nuspalvink ir iškirpk“. Dabar spalvinti pamėgo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Aklieji vėl neliko pamiršti. Britanijos Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) parduotuvėje galima įsigyti net dvi spalvinimo knygas. Produkto kodas ET19, kaina be PVM – 4,99 svarų sterlingų. Kaina be PVM galioja akliesiems, silpnaregiams pirkėjams ir visiems sveikiesiems, jei šie perka šias knygas sutrikusios regos asmenims. Spalvinimas  naudingas užsiėmimas, nes stiprėja motoriniai rankų pirštų įgūdžiai, lavėja kognityviniai gebėjimai ir stiprinamas regos likutis.
Spalvinimo knygoje „Color SENSEation“ yra 12 reljefinių piešinių, įspaustų kietame popieriuje. Piešinių kontūrinės linijos ne tik reljefinės, bet ir ryškiai atspausdintos juodais dažais. Pavadinimai atspausdinti stambiu šriftu ir Brailio raštu. Kontūrines linijas lengva apčiuopti. Galima spalvinti žymekliais, akvareliniais dažais, kreidelėmis. Atkreipiamas dėmesys, kad šios spalvinimo knygos tinka vaikams nuo trejų metų.
Spalvinimo knyga Colour Sensation Book
Spalvinimo knyga "Colour Sensation Book"

Colour SENSEation Raised Line Art & Braille ColorNPaint Book 1 [interaktyvus] prieiga per: http://shop.rnib.org.uk/home-and-leisure/colour-senseation-raised-line-art-braille-colornpaint-book-1.html[žiūrėta 2018-03-27]

Parengė Audronė Gendvilienė

2018-11-06

Išmanusis telefonas su mygtukais neregiams „Smartvision 2“

Prancūzų firma „Kapsys“ pagamino neregių vartotojų poreikius atitinkantį aukščiausios klasės išmanųjį mobilų telefoną „SmartVision 2“ su patogiais mygtukais ir operacine sistema„ Android 6“. Išmanusis telefonas skirtas tiems mobiliųjų telefonų naudotojams, kurie nori greitai ir efektyviai skambinti, siųsti žinutes ir sužinoti naujienas.
Telefonas turi:
1. Liečiamąjį ekraną, kurį galima valdyti liečiamaisiais judesiais kaip ir kiekvieną operacinę sistemą „Android“ turintį telefoną.
2. Patogią klaviatūrą: joje yra skaičiai, kursoriaus žymeklio ir papildomi „Android“ valdymo mygtukai.
3. Garso įrenginį: jis tiesiogiai sujungtas su „Google“ ir gali būti aktyvuojamas paspaudžiant mygtukus. Viskas, ko jums reikia, – „WiFi“ arba G4 tinklas. Užuot rašę, galite tiesiog paklausti: „Kada išvyksta kitas traukinys iš Vilniaus ir Kauną?“, „Kelinta dabar valanda?“
4. Telefono ekrano nustatymus galima parinkti pagal vartotojo pageidavimus ne tik liečiamaisiais judesiais bet ir mygtukais. Taip visos jūsų pageidaujamos programėlės bus visada po ranka.
Norintiems greitai surinkti numerį labai svarbūs greito rinkimo mygtukai. Reikalingiausius numerius galima priskirti 1–9 skaitmenų mygtukams: įjungus telefoną pakanka ilgiau palaikyti paspaudus norimą mygtuką ir bus renkamas tam mygtukui priskirto adresato numeris.
Išgirdus skambutį, jums nereikės braukyti per ekraną: pakaks paliesti bet kurį mygtuką ir galėsite pradėti pokalbį. Norėdami baigti pokalbį, paprasčiausiai paspausite pabaigos mygtuką ir pokalbis bus nutrauktas.
Kad būtų patogu valdyti programėles, jos buvo specialiai sukurtos ir pritaikytos neregiams. Pritaikytos teksto skaitymo, diktofono, spalvų atpažinimo, kalendoriaus, kontaktų, šviesos aptikimo, užrašinės, NFC jutiklio (artimo bekontakčio ryšio), vaizdo didinimo, internetinio radijo programėlės. 
Telefone yra SOS funkcija: nelaimės atveju nuspaudus mygtuką numatytiems vartotojams automatiškai skambinama arba siunčiama žinutė.
Techniniai duomenys:
Operacinė sistema – „Android“
Svoris – 150 g
Liečiamasis ekranas – 4 col
RAM – 2 GB, Flash – 16 GB
Išorinė atmintis – iki 64GB
GPS imtuvas
Akselerometras, šviesos jutiklis, artumo jutiklis
Jungtys: ausinių lizdas (3,5 mm), C tipo USB jungtis 
Priekinė kamera – 2 MP
Galinė kamera – 8 MP
Parengė Ina Praprovienė
SmartVision2. [interaktyvus] [2018-09-07]. Prieiga per internetą: https://www.com-m.de/elektronische-hilfsmittel/produkte/hilfsmittel-fuer-den-alltag/smartvision2-von-kapsys/

Balsavimo tabuliatoriai ir akliesiems pritaikyti balsavimo terminalai Toronte, Kanadoje


Pastaruoju metu vis aktualesnis tampa per rinkimus iškylantis klausimas, kaip užtikrinti, kad aklieji galėtų savarankiškai, slaptai balsuoti. Juk niekas negali būti tikras, kad regintis palydovas pažymės tą punktą, kurį pažymėti paprašė neregys. Galimi sukčiavimo atvejai. 

2018-11-02

Lenkijos aklųjų mokyklos jubiliejus


Nedaug Europos aklųjų mokyklų gali pasigirti tokia sena istorija, kaip Bydgoščiaus aklųjų mokykla, 2017 m. minėjusi 145 metų veiklos sukaktį. Dabar mokykla vadinasi Bydgoščiaus Luji Brailio aklųjų ir silpnaregių švietimo centru (Lenk. Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy Nr. 1 dla dzieci i mlodziežy slabo widzacej i niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy). Lapkričio 23 d. buvo surengta konferencija „Nuo baltosios lazdelės iki garsinio komentavimo“, į kurią susirinko tiflopedagogai, tėvai, įvairių sričių specialistai iš visos Lenkijos. Vyko įdomios diskusijos apie aklųjų ir silpnaregių mokymą, dabartinius švietimo poreikius ir ateities planus.
Bogusław Marek, Ph.D. OBE. News from Poland: Important anniversary [interaktyvus] http://www.icevi-europe.org/enletter/issue64.html#a8 [žiūrėta 2018-03-01]

Parengė Audronė Gendvilienė

Priemonė „Tom Pouce“ informuoja apie kliūtis kelyje


                                          Herve Richoz nuotrauka


Nuo 2017 m. pabaigos jau galima įsigyti tiflopriemonę „Tom Pouce“. Tai   nedidelė prie baltosios lazdelės tvirtinama dėžutė. Ji skleidžia  infraraudonuosius ir lazerio spindulius, kuriais aptinka kliūtį ir vibruodama apie ją praneša. Infraraudonaisiais spinduliais aptinkamos 70 cm virš žemės paviršaus ir aukščiau iškilusios bei 2, 4 ir 6 m. atstumu aplink esančios kliūtys, o lazerio spinduliais – esančios toliau (6–10 m atstumu). Ši priemonė  padeda neregiams geriau pažinti supančią aplinką, būti mobilesniems ir lengviau apeiti kelyje pasitaikančias kliūtis. Tai tarsi „elektroninis šuo vedlys“, tačiau reikia išmokti juo naudotis. Reabilitacijos mokytojai visada pasirengę padėti išmokti su šia priemone vaikščioti ir orientuotis.  

Pagalba akliesiems, norintiems keliauti pėsčiomis


Organizacijos „Gamta visiems“ įkūrėjas Evanas Barnardas siekia padėti regos ar kitokių negalių turintiems žmonėms pažinti gamtą, vaikštant pėsčiomis, bei skatinti tvarią miestų plėtrą visame pasaulyje.
     Daug informacijos apie „Gamta visiems“ veiklą rasite jos interneto svetainėje. Čia yra nuorodų į daugiau nei 200 akliesiems pritaikytų pėsčiųjų takų ir sensorinių sodų 37 šalyse, todėl joje apsilankę regos ar kitokią negalią turintys žmonės galės susirasti sau tinkamą maršrutą ir mėgautis išvykomis į gamtą šalia savo gyvenamosios vietos. 

      

Išmanusis telefonas su mygtukais neregiams „Smartvision 2“

Prancūzų firma „Kapsys“ pagamino neregių vartotojų poreikius atitinkantį aukščiausios klasės išmanųjį mobilų telefoną „SmartVision 2“ su patogiais mygtukais ir operacine sistema„ Android 6“. Išmanusis telefonas skirtas tiems mobiliųjų telefonų naudotojams, kurie nori greitai ir efektyviai skambinti, siųsti žinutes ir sužinoti naujienas.