Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-10-02

Neregiai turi mokytis suprasti reljefines iliustracijas


Naujuose moderniuose vadovėliuose daug informacijos pateikiama nuotraukose, paveiksluose, žemėlapiuose, piešiniuose, karikatūrose, diagramose, todėl ir neregiai  turi gebėti suprasti reljefines iliustracijas, žemėlapius, schemas ir kt. Dažniausiai manoma, kad aklieji, pirštais liesdami reljefines iliustracijas, gali viską suprasti taip pat lengvai, kaip ir regintieji, matydami paprastas iliustracijas. Nors lyta ir rega yra įgimti jutimai, jie labai skiriasi:
Regime simultaniškai ir instinktyviai, nuolat stebime visą aplinkos vaizdą ir jį apdorojame. Liečiame palaipsniui, po mažą detalę, tam reikia daug laiko ir labai susikaupti.
Regint, vaizdus fiksuoja milijonai regos ląstelių kiekviename kvadratiniame centimetre, liečiant, viename kvadratiniame centimetre yra apie 10 ląstelių.
Regint dviejų dimensijų projekcijos apdorojamos tinklainėje. Liečiant  siekiama susipažinti su aplinka. Regintieji nuo gimimo yra įpratę suvokti šoninį vaizdą, vaizdą iš viršaus, skerspjūvį, neregiai šių suvokimo būdų savaime nesupranta.
Rega yra nuotolinis jutimas, nes galime susipažinti ir su nutolusiais objektais. Matome identiškus skirtingo dydžio objektus, nutolusius nuo mūsų įvairiais atstumais. Lytėdami susipažįstame su artimiausia aplinka. Panašios formos skirtingo dydžio daiktus neregys suvoks kaip skirtingus objektus (pavyzdžiui, stiklinę, vazoną gėlėms, kibirą).
Regintiesiems skirtų piešinių, grafikų, paveikslų, planų, žemėlapių, objektų, skerspjūvių arba simbolių vaizdai patenka į tinklainę ir yra apdorojami. Regintieji savaime suvoks dviejų dimensijų objektus, o neregiui įprastinius dviejų dimensijų vaizdus padės suprasti atmintinai išmokti simboliai. 
Taigi neregiams reljefinių iliustracijų suvokimas nėra savaime suprantamas dalykas: jiems tai yra ilgai trunkančio mokymosi proceso ir naujų patirčių rezultatas.
Neregiams reljefines iliustracijas sunkiau sekasi suprasti dar ir dėl to, kad liesdami pirštais jie apčiupinėja atskiras detales, o mintyse tas detales, su kuriomis susipažįsta liesdami, turi sujungti į vieną visumą. 
Neregius nuo mažens reikia mokyti suprasti reljefines iliustracijas. Atsižvelgdami į aklo vaiko amžių ugdymo proceso dalyviai su didele kantrybe, empatija sistemingai turi jį skatinti liesti (pavyzdžiui pirštais tyrinėti, minkyti, sriegti, modeliuoti, konstruoti, orientuotis ir kt.). Tėvų vaidmuo taip pat labai svarbus skatinant mažą vaiką liesti įvairius daiktus, susipažinti su aplinka, kaupti patirtį. Juos turi konsultuoti ankstyvojo ugdymo specialistai, padedantys nugalėti įvairiausias baimes ir mokantys, kaip teisingai skatinti vaiką susipažinti su jį supančiu pasauliu, kad vaikas neišsigąstų, neprarastų noro liesti. Reikėtų kruopščiai parinkti daiktus ir iliustracijas, skatinančias vaiką tikslingai liesti ir lavinti įgytus įgūdžius, atsižvelgiant į konkretaus vaiko situaciją (stengiantis, kad vaikas nepatirtų blogų įspūdžių). Vėliau reiktų supažindinti su specifiniais „simboliais“ – skirtingo dydžio, bet vienodos formos daiktais,  įvairių dydžių objektų modeliais, su kuriais negalima susipažinti liečiant natūralius objektus. Galima susipažinti ir su pirmomis projekcijomis – iš „Lego“ kaladėlių sudėlioti namo planą arba iš jų net pastatyti patį namą (lavinamas orientavimasis atliekant įvairius veiksmus!). 
Parengė Ina Praprovienė
Katemann, Andrea . Tasten im Unterricht will gelernt sein. [interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.dvbs-online.de/horus/2017-1-5883.htm>

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą