Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-10-30

„BuzzClip“ ir „OrCam“ – mobilumo pagalbos sistema

„BuzzClip“ yra maža nešiojama tiflopriemonė, kuri, naudodama ultragarsą,  nustato kliūtis 2 m atstumu lauke bei 1 m atstumu patalpoje ir vibruodama perspėja apie kliūtį. Pritvirtinus ją prie drabužių virš juosmens, prietaisas nustato kliūtis, esančias aukščiau blauzdos, ir puikiai papildo tokias tiflopriemones kaip baltoji lazdelė ir šuo vedlys.Dar šiek tiek apie šią sistemą: apsaugo viršutinę kūno dalį nuo susidūrimų su kliūtimis, artėjant prie kliūties vibracija stiprėja, paprastai valdomas tik dviem mygtukais, galima reguliuoti kliūties aptikimo atstumą nuo 1 iki 2 m, modernus dizainas,
įkraunamo maitinimo elemento veikimo trukmė – apie 10 val.,
dydis 4,5 × 3,5 × 6,5 cm, svoris 62 g (su maitinimo elementu), naudojimo instrukcija anglų ir vokiečių kalbomis.


 „BuzzClip“ kartu su „OrCam“ akiniais yra puiki mobilumo pagalbos sistema neregiams, užtikrinanti savarankiškumą ir saugumą. 
Parengė Ina Praprovienė[interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 29 d.] Prieiga per internetą: < http://www.baum.de/produkte/mobile-assistenzsysteme-fuer-blinde/orcam/><http://www.baum.de/produkte/mobile-assistenzsysteme-fuer-blinde/buzzclip/>

Neleisk, kad tavo negalia trukdytų tau – tinklaraštis apie įtraukesnį pasaulį

Naujame tarptautiniame tinklaraštyje „Anders und doch gleich“(liet. „Kitoks, bet ir toks pats“) įvairių negalių turintys žmonės pasakoja apie savo gyvenimą, patirtį, pateikia patarimų neįgaliesiems ir sveikiesiems. Tinklaraštis, kurio adresas http://anders-und-doch-gleich.myblog.de, sukurtas 2016 m. lapkričio mėnesį. Jame galima rasti informacijos apie laisvalaikį, mokymąsi , profesijas, pagalbines priemones, filmus, knygas, aplinkos pritaikymą, visuomenės požiūrį į negalias ir neįgaliuosius. Tinklaraštį remia silpnaregis verslininkas ir knygų autorius Saliya Kahawatte. Komandoje yra apie 30 asmenų nuo 15 iki 36 metų, kurie jau yra pateikę apie 60 straipsnių. Komandos nariai nori dalytis vertingais patarimais ir savo asmeniniu pavyzdžiu skatinti kitus neįgaliuosius nenuleisti rankų, nepasiduoti bei siekti užsibrėžtų tikslų, taip pat ir sveikiesiems padėti susipažinti su neįgaliųjų gyvenimu. Komandos nariai yra skirtingų interesų ir skirtinga veikla užsiimantys neįgalieji iš Vokietijos, JAV ir Rumunijos, daugelis jų neregiai. Tinklaraščio sumanytoja ir iniciatorė yra akla žurnalistė Carina Tillmann. Tinklaraščio šūkis: „Ribas sau nusistatote patys“.
Carina Tillmann kviečia skaityti, skleisti informaciją apie tinklaraštį, rašyti komentarus, pasidalyti savo patirtimi. Galima prisijungti prie tinklaraštininkų komandos arba įkelti norimą informaciją kaip svečiui. Tiklaraštį „Anders und doch gleich“ galima skaityti ir „Facebook’e“, „Twitter’yje“ ir „Instagram’e“.
Parengė Ina Praproviene
Heuser, Lea.  Lass Dich von Deiner Behinderung nicht behindern - bloggen für eine inklusivere Welt [interaktyvus][žiūrėta 2017-09-22]. Prieiga per internetą: < http://www.dvbs-online.de/horus/2017-2-5937.htm>

2017-10-24

Fakoo raštas akliesiems ir regintiems

Alexsander Fakoo gimė 1959 m. Dresdene, augo Meisene, jaunystę praleido Berlyne. Dirbo telekomunikacijų srityje. Dėl sveikatos 2003 m. atsisakė montavimo darbų, pradėjo rašyti knygas. Susipažinęs su akla knygų autore puoselėjo idėją  įkurti interneto svetainę, kurioje būtų galima mokytis Brailio rašto. Aleksandras Fakoo pastebėjo, kad daugeliui vėliau apakusių aklųjų arba regintiesiems, bendraujantiems su aklaisiais, sunku išmokti Brailio rašto, ir nusprendė sukurti alternatyvų taškinį raštą, kuris būtų patogus ir neregiams, ir regintiems. 2006 m. įkūrė interneto svetainę  www.fakoo.de, kurioje galima susipažinti ir pasimokyti įvairių neįgaliųjų raštų: Muno, Lormo, Barbje, ir kt. Tais pačiais metais Aleksandras Fakoo sugalvojo sukurti  12 taškų raštą. Porą metų kūręs ir tobulinęs alternatyvų  iškilių taškų  raštą, 2008 m. pristatė  9 taškų raštą neregiams, kurį pavadino  Fakoo raštu. Jo raštas – tai liečiamos reginčiųjų rašto raidės akliesiems, silpnaregiams ir regintiesiems. Aleksandras Fakoo mano, kad šį raštą lengviau gali išmokti vėliau apakę žmonės, kurie mokėjo reginčiųjų raštą ir pažįsta lotynų abėcėlės raides. Jį pirštais gali skaityti neregiai, o akimis – regintieji.                                           Fakoo abėcėlė ir skaičių bei skyrybos ženklai

Parengė Ina Praprovienė

Fakoo Alphabet. [interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-19]. Prieiga per internetą: < www. fakoo.de>

Patarimai aklųjų bendradarbiams ir darbdaviams

Šį informacinį leidinį, sudarytą iš dviejų dalių ir skirtą aklųjų darbdaviams ir bendradarbiams, parengė Jungtinės Karalystės Nacionalinis karališkasis aklųjų institutas (RNIB).
„Aklieji ir silpnaregiai sėkmingai dirba labai įvairų darbą beveik visose ekonomikos šakose“, – teigiama leidinyje. Kaip ir reginčiųjų, aklųjų sėkmė darbe priklauso nuo to, ar turi atitinkamą išsilavinimą, reikiamų įgūdžių ir patirties. Taip pat, ar turi reikalingų priemonių, šiuo atveju – papildomų priemonių, kurios padeda įvykdyti darbo užduotis be regos arba esant labai silpnai regai. Leidinių rengėjai tikisi, kad juos perskaitę žmonės įgis pasitikėjimo ir drąsos įdarbinti neregius. Skaitytojai sužinos daug reikalingų dalykų, kurie padės regintiesiems našiau dirbti kartu su aklu ar silpnaregiu bendradarbiu arba jam tinkamai vadovauti.

Working with blind and partially sighted colleagues: An employer and staff guide. Produced in association with the Employer’s Network for Equality and Inclusion // https://www.rnib.org.uk/practical-help-employment-and-work/working-with-blind-and-partially-sighted-colleagues?utm_medium=email&utm_source=March%2016%20-%20100%20years%20of%20NB%20Online%21%20&utm_campaign=Working%20with%20blind%20and%20partially%20sighted%20people&launch_ID=1728 [žiūrėta 2017-08-11]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-10-16

„Lego“ kaladėlės su Brailio raidėmis

Brazilijos Dorinos Nowill fondas kartu su reklamos agentūra „Lew’LaraTBWA“ modifikavo Lego kaladėles, vietoje įsprastinių taškų užrašydami Brailio raides. Taip neregiai žaisdami gali susipažinti su Brailio raidėmis ir mokytis Brailio rašto. Tokiu būdu praktiškai skatinama neregių integracija, nes „Lego“ kaladėlėmis kartu gali žaisti regintys ir neregintys vaikai, susipažindami su Brailio raštu. Rinkoje šiomis kaladėlėmis prekiaujama ir jų pavadinimas yra „Braille Briks“. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.braillebricks.com.br/en/Parengė Ina Praprovienė
braille bricks.[interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-18]. Prieiga per internetą: <http://www.bebsk.de/spiele-spiel-und-foerdermaterial.html>

Apie spalvų pristatymą akliems vaikams trimis būdais, naudojant reljefinius simbolius

Straipsnyje aprašoma 14 reljefinių sutartinių ženklų, skirtų įvairioms spalvoms ir jų atspalviams pristatyti akliems arba turintiems sutrikusią regą vaikams ir jaunuoliams. Pavyzdžiui, raudoną spalvą siūloma žymėti pilnaviduriu skrituliu, o rausvą – tuščiaviduriu. Tamsiai mėlyną – pilnaviduriu kvadratu, šviesiai mėlyną – tuščiaviduriu kvadratu ir pan. Lyginami trys šių simbolių vaizdavimo metodai: (1) išsiuvinėjimas siūlais ant audinio, (2) pateikimas ant mikrokapsulinio popieriaus ir (3) pateikimas ant plastiko, naudojant trimatį spausdinimą.

2017-10-02

Neregiai turi mokytis suprasti reljefines iliustracijas


Naujuose moderniuose vadovėliuose daug informacijos pateikiama nuotraukose, paveiksluose, žemėlapiuose, piešiniuose, karikatūrose, diagramose, todėl ir neregiai  turi gebėti suprasti reljefines iliustracijas, žemėlapius, schemas ir kt. Dažniausiai manoma, kad aklieji, pirštais liesdami reljefines iliustracijas, gali viską suprasti taip pat lengvai, kaip ir regintieji, matydami paprastas iliustracijas. Nors lyta ir rega yra įgimti jutimai, jie labai skiriasi:
Regime simultaniškai ir instinktyviai, nuolat stebime visą aplinkos vaizdą ir jį apdorojame. Liečiame palaipsniui, po mažą detalę, tam reikia daug laiko ir labai susikaupti.
Regint, vaizdus fiksuoja milijonai regos ląstelių kiekviename kvadratiniame centimetre, liečiant, viename kvadratiniame centimetre yra apie 10 ląstelių.
Regint dviejų dimensijų projekcijos apdorojamos tinklainėje. Liečiant  siekiama susipažinti su aplinka. Regintieji nuo gimimo yra įpratę suvokti šoninį vaizdą, vaizdą iš viršaus, skerspjūvį, neregiai šių suvokimo būdų savaime nesupranta.
Rega yra nuotolinis jutimas, nes galime susipažinti ir su nutolusiais objektais. Matome identiškus skirtingo dydžio objektus, nutolusius nuo mūsų įvairiais atstumais. Lytėdami susipažįstame su artimiausia aplinka. Panašios formos skirtingo dydžio daiktus neregys suvoks kaip skirtingus objektus (pavyzdžiui, stiklinę, vazoną gėlėms, kibirą).
Regintiesiems skirtų piešinių, grafikų, paveikslų, planų, žemėlapių, objektų, skerspjūvių arba simbolių vaizdai patenka į tinklainę ir yra apdorojami. Regintieji savaime suvoks dviejų dimensijų objektus, o neregiui įprastinius dviejų dimensijų vaizdus padės suprasti atmintinai išmokti simboliai. 
Taigi neregiams reljefinių iliustracijų suvokimas nėra savaime suprantamas dalykas: jiems tai yra ilgai trunkančio mokymosi proceso ir naujų patirčių rezultatas.

Tikrai gera mokymo strategija

Beno Whitburno straipsnyje „Tikrai gera mokymo strategija“ aprašoma, ką 
Australijos vidurinių mokyklų mokiniai, turintys sutrikusią regą ir besimokantys įtraukiai, mano apie įtraukiąją pedagogiką, tiksliau, apie savo mokytojus, mokymąsi mokykloje ir ką jie vadina geru mokymu.