Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-10-16

„Lego“ kaladėlės su Brailio raidėmis

Brazilijos Dorinos Nowill fondas kartu su reklamos agentūra „Lew’LaraTBWA“ modifikavo Lego kaladėles, vietoje įsprastinių taškų užrašydami Brailio raides. Taip neregiai žaisdami gali susipažinti su Brailio raidėmis ir mokytis Brailio rašto. Tokiu būdu praktiškai skatinama neregių integracija, nes „Lego“ kaladėlėmis kartu gali žaisti regintys ir neregintys vaikai, susipažindami su Brailio raštu. Rinkoje šiomis kaladėlėmis prekiaujama ir jų pavadinimas yra „Braille Briks“. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.braillebricks.com.br/en/Parengė Ina Praprovienė
braille bricks.[interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-18]. Prieiga per internetą: <http://www.bebsk.de/spiele-spiel-und-foerdermaterial.html>

Apie spalvų pristatymą akliems vaikams trimis būdais, naudojant reljefinius simbolius

Straipsnyje aprašoma 14 reljefinių sutartinių ženklų, skirtų įvairioms spalvoms ir jų atspalviams pristatyti akliems arba turintiems sutrikusią regą vaikams ir jaunuoliams. Pavyzdžiui, raudoną spalvą siūloma žymėti pilnaviduriu skrituliu, o rausvą – tuščiaviduriu. Tamsiai mėlyną – pilnaviduriu kvadratu, šviesiai mėlyną – tuščiaviduriu kvadratu ir pan. Lyginami trys šių simbolių vaizdavimo metodai: (1) išsiuvinėjimas siūlais ant audinio, (2) pateikimas ant mikrokapsulinio popieriaus ir (3) pateikimas ant plastiko, naudojant trimatį spausdinimą.

2017-10-02

Neregiai turi mokytis suprasti reljefines iliustracijas


Naujuose moderniuose vadovėliuose daug informacijos pateikiama nuotraukose, paveiksluose, žemėlapiuose, piešiniuose, karikatūrose, diagramose, todėl ir neregiai  turi gebėti suprasti reljefines iliustracijas, žemėlapius, schemas ir kt. Dažniausiai manoma, kad aklieji, pirštais liesdami reljefines iliustracijas, gali viską suprasti taip pat lengvai, kaip ir regintieji, matydami paprastas iliustracijas. Nors lyta ir rega yra įgimti jutimai, jie labai skiriasi:
Regime simultaniškai ir instinktyviai, nuolat stebime visą aplinkos vaizdą ir jį apdorojame. Liečiame palaipsniui, po mažą detalę, tam reikia daug laiko ir labai susikaupti.
Regint, vaizdus fiksuoja milijonai regos ląstelių kiekviename kvadratiniame centimetre, liečiant, viename kvadratiniame centimetre yra apie 10 ląstelių.
Regint dviejų dimensijų projekcijos apdorojamos tinklainėje. Liečiant  siekiama susipažinti su aplinka. Regintieji nuo gimimo yra įpratę suvokti šoninį vaizdą, vaizdą iš viršaus, skerspjūvį, neregiai šių suvokimo būdų savaime nesupranta.
Rega yra nuotolinis jutimas, nes galime susipažinti ir su nutolusiais objektais. Matome identiškus skirtingo dydžio objektus, nutolusius nuo mūsų įvairiais atstumais. Lytėdami susipažįstame su artimiausia aplinka. Panašios formos skirtingo dydžio daiktus neregys suvoks kaip skirtingus objektus (pavyzdžiui, stiklinę, vazoną gėlėms, kibirą).
Regintiesiems skirtų piešinių, grafikų, paveikslų, planų, žemėlapių, objektų, skerspjūvių arba simbolių vaizdai patenka į tinklainę ir yra apdorojami. Regintieji savaime suvoks dviejų dimensijų objektus, o neregiui įprastinius dviejų dimensijų vaizdus padės suprasti atmintinai išmokti simboliai. 
Taigi neregiams reljefinių iliustracijų suvokimas nėra savaime suprantamas dalykas: jiems tai yra ilgai trunkančio mokymosi proceso ir naujų patirčių rezultatas.

Tikrai gera mokymo strategija

Beno Whitburno straipsnyje „Tikrai gera mokymo strategija“ aprašoma, ką 
Australijos vidurinių mokyklų mokiniai, turintys sutrikusią regą ir besimokantys įtraukiai, mano apie įtraukiąją pedagogiką, tiksliau, apie savo mokytojus, mokymąsi mokykloje ir ką jie vadina geru mokymu.

2017-09-25

Knyga apie silpnaregių mokinių skaitymo ypatumus

Knygoje „Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler: Diagnostik und Förderung“ („Silpnaregių mokinių skaitymas: diagnostika ir ugdymas“) filosofijos mokslų daktaras Franz Josef Beck pateikia konkrečių silpnaregių įtraukiojo ugdymo pavyzdžių, kaip silpnaregiai mokiniai mokomi skaityti integruoto mokymo pamokose. Jis akcentuoja teksto šrifto svarbą, aiškina, koks šriftas tinkamiausias silpnaregiams mokiniams. Remdamasis tyrimais ir jų rezultatais pateikia išvadas, kad parenkant teksto šriftą būtina atsižvelgti į konkretaus asmens individualius poreikius.


Franz Josef Beck nagrinėja silpnaregių mokinių skaitymą medicinos, fiziologijos, psichologijos, pedagogikos aspektais ir su negalia susijusias skaitymo problemas. Autorius pateikia stebėjimų ir  vertinimo rezultatus, kurie gali padėti nustatyti silpną mokinių regą, ir medžiagą, padedančią ugdyti mokinių skaitymo įgūdžius. Patarimai padės ne tik mokyti silpnaregius skaityti integruoto mokymosi pamokose, bet  ir skatinti juos daugiau skaityti bei patirti skaitymo malonumą.
Apie autorių

Filosofijos mokslų daktaras Franz Josef Beck (gimė 1957 m.)savo darbinę veiklą pradėjo kaip reklamos specialistas Hamburge ir Hanoveryje. Vėliau Hanoverio institute įgijo vokiečių kalbos, meno ir darbų mokytojo kvalifikaciją ir ilgą laiką dirbo mokytoju. Hamburgo universitete baigė tiflopedagogikos magistro studijas ir apgynė disertaciją. Dirba tiflopedagogu Hanoveryje. Autoriaus svetainė internete  www.schriftwahl.de
Parengė Ina Praprovienė
Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler: Diagnostik und Förderung. [interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-11]. Prieiga per internetą: <http://www.tectum-verlag.de/lesen-sehbehinderter-schulerinnen-und-schuler.html>

2017-09-19

Meno pažinimo pamokų pritaikymas akliesiems

Straipsnio autorė Carmen Willings pataria, kaip meno pažinimo pamokas paprastais būdais adaptuoti, kad jos taptų prieinamos akliems ar silpnaregiams mokiniams. Skaitytojai supažindinami su adaptacijomis, tinkamomis silpnaregiams, minimalią regą turintiems mokiniams, apžvelgiami pažinimo įgūdžiai ir smulkiajai motorikai lavinti tinkamos adaptacijos. Ištrauka iš straipsnio:
     „Kūrybinė veikla sudaro sąlygas patyrinėti daug įdomių, įvairių medžiagų. Pasistenkite, kad užsiėmimuose mokiniai galėtų paliesti daugiau medžiagų. Tešlą ir dažus derinkite su kvapais ir tekstūromis, tai suteiks šioms priemonėms daugiau originalumo. Tyrinėdami įvairias medžiagas, tekstūrų ir spalvų įvairovę, mokiniai ugdo savo smulkiosios motorikos įgūdžius. Kad pamokos taptų prasmingesnės akliems ir silpnaregiams, be pridėtinių kvapų ir tekstūrų panaudokite ir trimačius objektus.
     Duokite visai klasei nurodymus žodžiu apie kiekvieną kūrybinės veiklos etapą. Kai aklas arba silpnaregis mokinys girdės, kad ir kiti mokiniai gauna žodinius nurodymus, kaip dirbti su meniniu projektu, jis nusiramins, supratęs, kad ne tik jis, bet ir kiti mokiniai vadovaujasi mokytojo nurodymais. 
     Mokiniai negali žinoti, nuo ko pradėti kūrybinį projektą, kol jiems nebus pateiktas pavyzdys, išskyrus tuos atvejus, kai jie jau turi meninės kūrybos patirties. Atkreipkite dėmesį, kad pavyzdys varžo vaizduotę, nes mokiniai greičiausiai susigundys daug ką daryti pagal pavyzdį, o ne kurti tikrai originalų savo darbą. Atminkite, kad menas dažnai yra abstraktus matomų dalykų atvaizdas (pavyzdžiui, paklauskite, kodėl medvilnė tinka pavaizduoti sniegui). Padėkite mokiniui suprasti šią asociaciją. Kai įmanoma, pateikite realius objektus, reikalingus meninei kūrybai. Jei skatinamas mokinys per tam tikrą laiką neparodo reikiamos motyvacijos, galima pateikti konkretų pavyzdį. Jei mokinys turi iš detalių surinkti lėktuvėlį, pirmiausia supažindinkite su gatavu lėktuvo modeliu. Padėkite mokiniui rankomis apčiuopti svarbiausias lėktuvo detales ir paaiškinkite asociacijas.“

Carmen Willings. CREATIVE ARTS ADAPTATIONS: Teaching students with visual impairments // http://www.teachingvisuallyimpaired.com/art.html [žiūrėta 2017-03-13]

Parengė Audronė Gendvilienė

Aklas žurnalistas laužo stereotipus

Gary'is O’Donoghue'as – sėkmingai dirbantis aklas žurnalistas, šiuo metu jis yra BBC politikos korespondentas Vašingtone. Dirbdamas jis turi daug keliauti, sugebėti įdomiai aprašyti renginius, jam reikia nemenko lankstumo, kad aklumas netrukdytų patekti ten, kur vyksta veiksmas, taip pat gebėjimo parengti tokį straipsnį, kuris patrauktų skaitytojų dėmesį ir būtų vertas, kad jį paskelbtų prestižiškiausia žiniasklaidos kompanija pasaulyje. Straipsnis parengtas pagal Gary'o O’Donoghue'o kalbą, pasakytą 2016 m. JAV Nacionalinės aklųjų federacijos suvažiavime. Papasakojęs apie savo kelią į mokslą ir kaip susirado darbą BBC, kelis žodžius jis tarė ir apie Brailio raštą. Jis supranta, kad ne kiekvienas gali jį išmokti, ypač apakusieji vyresniame amžiuje. Žurnalistas ragina žmones kuo ilgiau naudotis regos likučiu, tačiau jam pačiam Brailio raštas yra visiška būtinybė. Be Brailio rašto jis negalėtų dirbti. Jo nuomone, Brailio eilutės, Brailio užrašinės yra tokios patogios ir aklajam naudingos priemonės, kad kiekvienam aklam mokiniui ir studentui reikėtų jas turėti. 

Putting News First: Breaking Down Stereotypes as a Blind Journalist by Gary O’Donoghue //
Braille Monitor, Vol. 59, No. 9, October 2016 [interaktyvus]; Prieiga per: //https://nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm16/bm1609/bm160903.htm [žiūrėta 2017-03-13]

Parengė Audronė Gendvilienė