Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-09-25

Knyga apie silpnaregių mokinių skaitymo ypatumus

Knygoje „Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler: Diagnostik und Förderung“ („Silpnaregių mokinių skaitymas: diagnostika ir ugdymas“) filosofijos mokslų daktaras Franz Josef Beck pateikia konkrečių silpnaregių įtraukiojo ugdymo pavyzdžių, kaip silpnaregiai mokiniai mokomi skaityti integruoto mokymo pamokose. Jis akcentuoja teksto šrifto svarbą, aiškina, koks šriftas tinkamiausias silpnaregiams mokiniams. Remdamasis tyrimais ir jų rezultatais pateikia išvadas, kad parenkant teksto šriftą būtina atsižvelgti į konkretaus asmens individualius poreikius.


Franz Josef Beck nagrinėja silpnaregių mokinių skaitymą medicinos, fiziologijos, psichologijos, pedagogikos aspektais ir su negalia susijusias skaitymo problemas. Autorius pateikia stebėjimų ir  vertinimo rezultatus, kurie gali padėti nustatyti silpną mokinių regą, ir medžiagą, padedančią ugdyti mokinių skaitymo įgūdžius. Patarimai padės ne tik mokyti silpnaregius skaityti integruoto mokymosi pamokose, bet  ir skatinti juos daugiau skaityti bei patirti skaitymo malonumą.
Apie autorių

Filosofijos mokslų daktaras Franz Josef Beck (gimė 1957 m.)savo darbinę veiklą pradėjo kaip reklamos specialistas Hamburge ir Hanoveryje. Vėliau Hanoverio institute įgijo vokiečių kalbos, meno ir darbų mokytojo kvalifikaciją ir ilgą laiką dirbo mokytoju. Hamburgo universitete baigė tiflopedagogikos magistro studijas ir apgynė disertaciją. Dirba tiflopedagogu Hanoveryje. Autoriaus svetainė internete  www.schriftwahl.de
Parengė Ina Praprovienė
Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler: Diagnostik und Förderung. [interaktyvus] [žiūrėta 2017-09-11]. Prieiga per internetą: <http://www.tectum-verlag.de/lesen-sehbehinderter-schulerinnen-und-schuler.html>

2017-09-19

Meno pažinimo pamokų pritaikymas akliesiems

Straipsnio autorė Carmen Willings pataria, kaip meno pažinimo pamokas paprastais būdais adaptuoti, kad jos taptų prieinamos akliems ar silpnaregiams mokiniams. Skaitytojai supažindinami su adaptacijomis, tinkamomis silpnaregiams, minimalią regą turintiems mokiniams, apžvelgiami pažinimo įgūdžiai ir smulkiajai motorikai lavinti tinkamos adaptacijos. Ištrauka iš straipsnio:
     „Kūrybinė veikla sudaro sąlygas patyrinėti daug įdomių, įvairių medžiagų. Pasistenkite, kad užsiėmimuose mokiniai galėtų paliesti daugiau medžiagų. Tešlą ir dažus derinkite su kvapais ir tekstūromis, tai suteiks šioms priemonėms daugiau originalumo. Tyrinėdami įvairias medžiagas, tekstūrų ir spalvų įvairovę, mokiniai ugdo savo smulkiosios motorikos įgūdžius. Kad pamokos taptų prasmingesnės akliems ir silpnaregiams, be pridėtinių kvapų ir tekstūrų panaudokite ir trimačius objektus.
     Duokite visai klasei nurodymus žodžiu apie kiekvieną kūrybinės veiklos etapą. Kai aklas arba silpnaregis mokinys girdės, kad ir kiti mokiniai gauna žodinius nurodymus, kaip dirbti su meniniu projektu, jis nusiramins, supratęs, kad ne tik jis, bet ir kiti mokiniai vadovaujasi mokytojo nurodymais. 
     Mokiniai negali žinoti, nuo ko pradėti kūrybinį projektą, kol jiems nebus pateiktas pavyzdys, išskyrus tuos atvejus, kai jie jau turi meninės kūrybos patirties. Atkreipkite dėmesį, kad pavyzdys varžo vaizduotę, nes mokiniai greičiausiai susigundys daug ką daryti pagal pavyzdį, o ne kurti tikrai originalų savo darbą. Atminkite, kad menas dažnai yra abstraktus matomų dalykų atvaizdas (pavyzdžiui, paklauskite, kodėl medvilnė tinka pavaizduoti sniegui). Padėkite mokiniui suprasti šią asociaciją. Kai įmanoma, pateikite realius objektus, reikalingus meninei kūrybai. Jei skatinamas mokinys per tam tikrą laiką neparodo reikiamos motyvacijos, galima pateikti konkretų pavyzdį. Jei mokinys turi iš detalių surinkti lėktuvėlį, pirmiausia supažindinkite su gatavu lėktuvo modeliu. Padėkite mokiniui rankomis apčiuopti svarbiausias lėktuvo detales ir paaiškinkite asociacijas.“

Carmen Willings. CREATIVE ARTS ADAPTATIONS: Teaching students with visual impairments // http://www.teachingvisuallyimpaired.com/art.html [žiūrėta 2017-03-13]

Parengė Audronė Gendvilienė

Aklas žurnalistas laužo stereotipus

Gary'is O’Donoghue'as – sėkmingai dirbantis aklas žurnalistas, šiuo metu jis yra BBC politikos korespondentas Vašingtone. Dirbdamas jis turi daug keliauti, sugebėti įdomiai aprašyti renginius, jam reikia nemenko lankstumo, kad aklumas netrukdytų patekti ten, kur vyksta veiksmas, taip pat gebėjimo parengti tokį straipsnį, kuris patrauktų skaitytojų dėmesį ir būtų vertas, kad jį paskelbtų prestižiškiausia žiniasklaidos kompanija pasaulyje. Straipsnis parengtas pagal Gary'o O’Donoghue'o kalbą, pasakytą 2016 m. JAV Nacionalinės aklųjų federacijos suvažiavime. Papasakojęs apie savo kelią į mokslą ir kaip susirado darbą BBC, kelis žodžius jis tarė ir apie Brailio raštą. Jis supranta, kad ne kiekvienas gali jį išmokti, ypač apakusieji vyresniame amžiuje. Žurnalistas ragina žmones kuo ilgiau naudotis regos likučiu, tačiau jam pačiam Brailio raštas yra visiška būtinybė. Be Brailio rašto jis negalėtų dirbti. Jo nuomone, Brailio eilutės, Brailio užrašinės yra tokios patogios ir aklajam naudingos priemonės, kad kiekvienam aklam mokiniui ir studentui reikėtų jas turėti. 

Putting News First: Breaking Down Stereotypes as a Blind Journalist by Gary O’Donoghue //
Braille Monitor, Vol. 59, No. 9, October 2016 [interaktyvus]; Prieiga per: //https://nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm16/bm1609/bm160903.htm [žiūrėta 2017-03-13]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-09-14

Mokslininkai domisi, kaip sutrikusios regos paaugliai vertina savo išvaizdą

Įdomus psichologinis mokslinis darbas pristatomas žurnale "British Journal of Visual Impairment", pavadintas "Apie sutrikusios regos ir regintiems Vokietijos paaugliams būdingą savo išvaizdos suvokimą". Jame išnagrinėta, kaip savo išvaizdą vertina paaugliai, turintys sutrikusią regą, ir kaip savo išvaizdą vertina gerai matantys paaugliai. Pasirodo, sutrikusią regą turintieji mažiau patenkinti savo kūnu nei regintieji, tačiau tyrimo trūkumas tas, kad jame dalyvavo beveik vien merginos. Sutrikusios regos paauglės savo kūno išvaizdos trūkumus siejo su priekabiavimu ir iš to išplaukiančiomis psichologinėmis problemomis. Tyrimo rezultatai parodė, kad sutrikusios regos paauglės labiau nepatenkintos savo kūnu nei paaugliai vaikinai, nes mano, kad jų išvaizda neatitinka visuomenėje priimto tobulo kūno įvaizdžio.

Body image in adolescents with and without visual impairment by Martin Pinquart, Jens P Pfeiffer   British Journal of Visual Impairment, Vol 30, Issue 3, 2012; [interaktyvus]; Prieiga per: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0264619612458098 [žiūrėta 2016-12-14]

Parengė Audronė Gendvilienė

Besivystančių šalių vaikams – reguliuojami akiniai

Besivystančiose šalyse 100 milijonų vaikų sėdi klasėse, negalėdami aiškiai matyti lentos. Siekdama sumažinti šokiruojančią statistiką, Jungtinės Karalystės ne pelno siekianti organizacija „ChildVision“ pradėjo lėšų telkimo kampaniją, kurios metu dalys naujoviškus akinius vaikams, kuriems labiausiai jų reikia. Vaikai patys akinius prisitaikys. Pirmuosius pasaulyje savarankiškai reguliuojamus akinius „Adspecs“ sukūrė profesorius Joshua Silver. Už šį išradimą Europos patentų tarnyba jį nominavo 2011 m. geriausio Išradėjo vardui gauti. 


Berniukas su reguliuojamais akiniais
Berniukas su reguliuojamais akiniais

Akinių lęšiai pripildyti skysčio, todėl vartotojas pats gali juos reguliuoti, kol pradės aiškiai matyti. Iš pradžių akiniai „Adspecs“ buvo skirti suaugusiems, bet organizacija „ChildVision“ taip pat naudoja panašią technologiją, kad akiniai tiktų vaikams nuo 12 iki 18 metų.
Profesorius Joshua Silver žurnalistams aiškino: „Ar kada nors pagalvojote, kas būtų, jei jums prireiktų akinių, o jų nebūtų kur gauti? Arba jei gyventumėte tokioje šalyje, kur nėra oftalmologų? Šiuo metu pasaulyje yra apie 100 milijonų paauglių, kenčiančių nuo trumparegystės, ir mes tikimės, kad mūsų akiniai iš esmės pagerins jų gyvenimą."
Gera akinių išvaizda labai svarbus dalykas, ypač paaugliams. „ChildVision“ akinių rėmeliai yra ploni, lengvi ir patrauklūs, bet pagaminti taip, kad vaikų judrumas jų ilgaamžiškumui įtakos neturėtų.
„ChildVision“ komanda per masinio finansavimo svetainę „Indiegogo“ tikisi surinkti 800 000 svarų sterlingų ir 50 000 šių akinių nemokamai išdalyti vaikams, besimokantiems Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos mokyklose.

Campaign to distribute 50,000 self-adjustable glasses to children in need [interaktyvus]; Prieiga per:
http://www.rnib.org.uk/nb-online/adspecs-campaign [žiūrėta 2017-08-31]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-09-08

Aklųjų mobilumas 21-jame amžiuje

Taip pavadintame tinklaraščio straipsnyje Didžiosios Britanijos organizacijos „AbilityNet“ darbuotojas aprašo akliesiems pritaikytas telefono programėlės ir techninės pagalbos priemones, kurios šiuo metu kuriamos ir kurias artimiausioje ateityje bus galima įsigyti.

Miniatiūrinė prie akinių rėmelių tvirtinama LED lemputė

  
Šveicarijos centrinės silpnaregių draugijos (SZB) Silpnos regos ir optinių priemonių tarnyba specialiai silpnaregiams sukūrė apšvietimo sistemą, kurios  lemputė tvirtinama prie akinių-lupos rėmelių. Bendradarbiaudama su Berne įsikūrusia firma „Lichtbau“ ši tarnyba sukūrė ir pagamino pirmą šios apšvietimo sistemos partiją, kurios gamybą finansiškai rėmė „Jean Stieger-Stiftung“. Labai silpnai matantys žmonės dažnai vargsta, kai reikia iš arti perskaityti informaciją, nes tekstui perskaityti dažnai trūksta tinkamo apšvietimo. Kai tenka skaityti daug kartų padidintą šriftą, būtinas ir geras apšvietimas, kurio dažnai nepakanka darbo vietose, namuose. Dar blogiau, kai optinėmis didinimo  priemonėmis silpnaregiams tenka naudotis judant. Šveicarijos centrinės silpnaregių draugijos Silpnos regos tarnybos specialistai žinojo, kad reikia sukurti apšvietimo sistemą, kuri puikiai apšviestų reikiamą objektą naudojant  monokuliarą, didinantį  nuo 4 iki 12 kartų. 


                         Mobilus šviesos šaltinis su išoriniu akumuliatoriumi. Nuotr. SZB


Specialistai sugalvojo, kad reikia sukurti lemputę iš šviesos diodų, bet įgyvendinti šį sumanymą buvo ne taip paprasta. Nuolat ir sparčiai tobulėjant LED diodų technologijoms atsirado galimybės sukurti miniatiūrinį šviesos šaltinį su šviesios diodais, kuris būtų tinkamas silpnaregiams. 

Reikėjo sugalvoti, kaip akiniams-lupai tiekti energiją. Lyginant su kitomis lemputėmis, šviesos diodų lemputėms reikia mažai energijos, bet buvo nuspręsta sukurti ilgą laiką energiją tiekiantį akumuliatorių.
Specialistai užsibrėžė sukurti aukščiausius techninius parametrus atitinkančią apšvietimo lemputę, kuri būtų labai lengva ir puikiai apšviestų matymo lauką skirtingai didinant objektą. Reikėjo, kad būtų galima reguliuoti apšvietimo stiprumą ir atsižvelgiant į individualius vartotojo poreikius. Be to, lemputė būtų paprastai tvirtinama prie akinių-lupos rėmelių ir turėtų įmontuotą maitinimo elementą, kad nereikėtų jokio papildomo kabelio. Visai tai padėjo realizuoti kūrimo proceso metu nuolat atlikti įvairūs testai.


Kūrėjai ir gamintojai įsitikinę, kad jiems pavyko pasiekti puikių rezultatų. Atlikus testus su įvairių spalvų diodais pavyko sukurti baltos spalvos šviesos šaltinį, kurio spinduliuojama spalvinė temperatūra yra 4000K ir jis tolygiai apšviečia matymo lauką skirtingai išdidinus objektą. Lemputės korpusas yra antracito spalvos ir puikiai dera prie klasikinių akinių rėmelių. 

3D spausdintuvu pagaminta LED plokštė sveria tik 3 gramus.
Lemputė labai paprastai tvirtinima prie akinių rėmelio vienu varžtu ir veržle.
Naudojant maksimalų apšvietimo galingumą lemputė veikia apie 10 val. Apšvietimo stiprumą galima reguliuoti pagal individualius poreikius valdymo pultelyje pasukant  mažą varžtelį. 
Saugumo sumetimais gaminant pirmąją partiją akumuliatorius į pačią lemputę integruotas nebuvo, nes spaudoje vis dar pasitaiko pranešimų apie užsidegančius išmaniųjų telefonų akumuliatorius. 
Kol bus sukurti naujesni patikimi akumuliatoriai, lemputė bus gaminama su per laidą prijungtu išoriniu akumuliatoriumi, kurį galima pasikabinti ant kaklo. Įprastiniai identiško galingumo akumuliatoriai yra didesni, todėl jo negalima integruoti į  lemputę. Tačiau šiuos akumuliatorius per USB jungtį galima įkrauti su kiekvienu kompiuteriu arba prijungus prie elektros tinklo. Tokį atsarginį akumuliatorių už prieinamą kainą galima nusipirkti bet kurioje parduotuvėje. 
Parengė Ina Praprovienė
Graf-Beilfuss, Arn. LED-Miniatur- Leuchte auf dem Brillengestell [interaktyvus] [žiūrėta 2017-08-23]. Prieiga per internetą :< http://www.tactuel.ch/led-miniatur-leuchte-auf-dem-brillengestell>

2017-09-04

Dokumentinis filmas apie apakusį dailininką Sargy'į Manną

Filmą sukūrė dailininko sūnus Peteris Mannas 2006 m., finansavimą skyrė Britanijos kino dokumentikos fondas (BritDoc). Filmas buvo parodytas  2006 m. Britanijos dokumentinių filmų festivalyje (BritDoc 06), tarptautiniame filmų festivalyje Melburne 2007 m., kituose festivaliuose.
Peterio Manno filme rodoma, kaip jo tėvas, dailininkas Sargy‘is Mannas, visiškai nieko nematydamas, tapo paveikslus, kuriuose vaizduoja tai, ką jis matė prieš apakdamas: krantinę prie jūros, senamiesčio kampelį, sėdinčio vyro fotelyje portretą. Sargy‘is Mannas apako 2005 m. gegužės mėnesį. Apie šį dalininką išleista knyga: „Sargy Mann: Probably the Best Blind Painter in Peckham“, leidėjas SP Books. Daugiau informacijos www.spbooks.org
Sargy‘is Mannas mirė 2015 m. balandžio mėnesį. Gegužės mėnesį turėjo skaityti paskaitą apie meną ir jo suvokimo būdus, tačiau dėl pateisinamos priežasties paskaita neįvyko. Po dailininko mirties pagal garso įrašus, kuriuos redagavo sūnus, leidykla SP Books išleido 32 psl. leidinį su dailininko apmąstymais apie meno suvokimą: Sargy Mann: Perceptual systems, an inexhaustible reservoir of information and the importance of art.  
Sargy Mann [interaktyvus] prieiga per: https://vimeo.com/2760356?from=outro-embed [žiūrėta 2017-07-25]

Parengė Audronė Gendvilienė

Šviesai jautrios nanostruktūros kaip dirbtiniai fotoreceptoriai

Geltonosios dėmės degeneracija yra viena iš dažniausių silpnos regos priežasčių vyresniame amžiuje. Tarptautinė mokslininkų komanda, bendradarbiaudama su Graco medicinos universitetu ir Linšiopingo universitetu Švedijoje, padarė naujų atradimų tyrinėdami ląsteles.

2017-09-01

Reljefinės grafikos įrankių komplektas

Tai didelis įvairių priemonių ir medžiagų rinkinys, su kuriuo tiflopedagogai, knygų perrašinėtojai, mobilumo instruktoriai gali patys sukurti reljefinius planus, žemėlapius, grafikus, piešinius. Ant storos aliuminio folijos galėsite sukurti reljefines matricas, iš jų vėliau tiražuosite savo kūrinį, sukurdami norimą egzempliorių skaičių vakuumavimo aparatu. Kai kurie į komplektą įtraukti įrankiai tinka piešti ant storo popieriaus.
Reljefinės grafikos įrankių komplektas
Reljefinės grafikos įrankių komplektas


Komplektą sudaro: dėžutė, pritaikyta nešiojimuisi, maišelis trims grafikos įrankiams susidėti, naudotojo vadovas stambiu šriftu ir CD-ROM formatais, ir grifeliai su specialiais antgaliais. 
Papildomi priedai – Brailio lentelė ir grifelis, Brailio trintukas, guminis padėkliukas, liniuotė ir folijos lapai. Linijų piešimo įrankiai įtraukti į pilną komplektą, bet taip pat galima pirkti atskirai. Kai kurie iš šių įrankių gali būti naudojami kurti reljefinei grafikai tiek ant popieriaus, tiek ant ir folijos. 
Tactile Graphics Kit [interaktyvus] ; Prieiga per: http://shop.aph.org/webapp/wcs/stores/servlet/Product_Tactile%20Graphics%20Kit_1-08851-00P_10001_11051 [žiūrėta 2017-07-25]

Parengė Audronė Gendvilienė

Dienos centras, pritaikytas akliems senjorams

Kanados MAB Mackay reabilitacijos centre yra dienos centras, kurio uždavinys – palaikyti ir pagerinti sutrikusios regos ir aklų senjorų biologinę, psichologinę sveikatą ir socialinę būklę, taip pat atidėti  jų apgyvendinimą globos įstaigoje / institucionalizaciją / arba visai to išvengti. Dienos centre siūlomos veiklos apima pėsčiųjų grupes, kalbų kursus, atminties lavinimo žaidimus  ir visa tai atliekama prižiūrint tarpdisciplininei specialistų grupei. Šiame straipsnyje pristatomas teigiamas dienos centro užsiėmimų poveikis bendrai vyresnio amžiaus regos sutrikimų turinčių žmonių sveikatai. Į tyrimą buvo pakviesta 30 dienos centro klientų, atvykusių į jį nuo 2011 m. rugsėjo iki 2012 m. spalio, kurių amžius buvo 71–98 metai, regos aštrumas nuo 20/50 iki visiško aklumo. Senjorų sveikatos būklė buvo įvertina atvykimo į dienos centrą metu ir paskui dar du kartus – po 6 ir 12 mėnesių, įskaitant regos funkcijos klausimyno pildymą ir klausos sutrikimų įvertinimą. Kitos senjorų ligos buvo aukštas kraujospūdis, astma, širdies ligos, diabetas, insultas, artritas ir osteoporozė. Pagal geriatrijos depresijos skalę buvo įvertinta, ar senjorai neserga depresija, pagal draugystės skalę – ar turi draugų, pagal Monrealio kognityvinio vertinimo skalę (MOCA) – kokie jų kognityviniai gebėjimai. 19 dalyvių dalyvavo vėlesnėje apklausoje po vienerių metų, kai nustojo lankyti dienos centrą. Tyrėjai nudžiugo sužinoję, kad senjorai savarankiškai gyvena savo bendruomenėse, o ilgalaikė priežiūra paskirta tik vienam žmogui. Bendra dalyvių sveikatos būklė po metų beveik nepasikeitė. Atsižvelgiant į šių žmonių sveikatos būklę teigiama, kad dienos centras prisidėjo prie to, kad ši klientų grupė išvengė bendros gyvenimo kokybės pablogėjimo, o pažintiniai senjorų gebėjimai net pagerėjo. Apskritai, dalyvavimas akliesiems pritaikytose dienos centro veiklose, kurios yra neatsiejama reabilitacijos paslaugų dalis, didina regos sutrikimų turinčių pagyvenusių žmonių norą ir gebėjimą gyventi savarankiškai.

An adapted adult day centre for older adults with sensory impairment by Walter Wittich, Caitlin Murphy, Daphne Mulrooney // British Journal of Visual Impairment, Vol 32, Issue 3, 2014.  Prieiga per: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0264619614540162 [žiūrėta 2016-12-14]

Parengė Audronė Gendvilienė