Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-11-23

Perkinso aklųjų mokyklos mokiniai įrodė, kad laki vaizduotė už regą svarbesnė

Metjus, 16 metų neprigirdintis ir neprimatantis Perkinso aklųjų mokyklos mokinys tapybos pamokoje.


JAV Perkinso aklųjų mokyklos dailės mokytojų dažnai klausiama, kaip akluosius jie išmoko kurti dailės darbelius? Pasak jų, atsakymas paprastas: padarykite taip, kad kūrybos proceso metu vaikai galėtų liesti ir naudotis kitais pojūčiais. Naudokite medžiagas, kurias akli, kurčneregiai ar silpnaregiai vaikai galėtų ištirti rankomis, paragauti ar užuosti. Galima kurti darbelius iš molio. Vaikai gali kurti tekstūruotus koliažus, siūti skiautinius, piešti pirštais, vietoje dažų naudojant pudingą. Meninė kūryba ugdo mokinių pasitikėjimą savimi. Jiems patinka dirbti rankomis ir suprasti, kad sukūrė kažką gero ir įdomaus. Šioje mokykloje siekiama tų pačių tikslų, ugdomi tokie pat įgūdžiai, kokių mokoma kitur, tik naudojant kitokias medžiagas ir metodus, kurie apžvelgiami šiame straipsnyje. Čia taip pat aprašomi aklų mokinių sukurti darbai ir gauti apdovanojimai.

Students prove artistic vision means so much more than sight

[interaktyvus]; prieiga per: http://www.perkins.org/stories/magazine/touch-explore-create [žiūrėta 2017-09-06]

Parengė Audronė Gendvilienė

Apie spaudos ir interneto puslapių pritaikymą silpnaregiams


Vokietijos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, vykdydama projektą  „Įtraukusis dizainas“, pakvietė bendradarbiauti dizainerius, aplinkos pritaikymo ekspertus, įvairiomis akių ligomis sergančius asmenis, kad būtų parengti patarimai, kaip kurti silpnaregiams pritaikytus spaudos leidinius ir interneto puslapius. Kokie turėtų būti spaudos leidiniai ir interneto svetainės, kad jais būtų patogu naudotis ir būtų galima lengvai perskaityti juose pateiktą tekstą bei suprasti iliustracijas? Projekto metu parengti pasiūlymai, kokie vartotini šriftai ir šrifto dydžiai, kokie turėtų būti atstumai, kontrastai, iliustracijos, kokie skirtumai yra pritaikant spaudą ir interneto svetaines? Atsakymus į visus šiuos klausimus rasite internete  http://www.dbsv.org/leserlich/. Pasiūlymai parengti atsižvelgiant į silpnaregių poreikius, bet jie tinkami ir ruošiant regintiesiems skirtus tekstus.
Parengė Ina Praprovienė
Inklusives Design: Sehbehintertengerecht und doch für Sehende attraktiv. Horus 3/2017, p. 148   

Aklųjų ir silpnaregių vokalistų festivalis Krokuvoje

Tai jau trečiasis Lenkijos Liūtų klubų organizuojamas aklųjų ir silpnaregių vokalistų festivalis, kuris vyko Krokuvoje 2017 m. lapkričio 2–4 dienomis.
Festivalio, skambiai pavadinto „Dainos iš širdies“, tikslas – skleisti žinią visuomenėje apie dainuoti gebančius, bet neprofesionalius sutrikusios regos asmenis, jų patiriamas kliūtis siekiant dainininko karjeros ir poreikius šiame kelyje. Konkurse kviečiami dalyvauti talentingi regos sutrikimų turintys vokalistai mėgėjai. Liūtų klubų nariai mano, kad po konkurso jie išgarsės ir didelė tikimybė, kad juos pastebės muzikos industrija, galbūt net atsivers durys į profesionalių vokalistų darbą.

3rd Lions World Song Festival for the Blind [interaktyvus]; prieiga per: http://lionsfestival.org/en/ [žiūrėta 2017-10-19]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-11-09

Nauja specialybė neregėms moterims
Lytėjimo diagnostikos specialistė atlieka krūtų patikrą


Vokietijos socialinėje įmonėje „Discovering hands“ (liet. „Surandančios rankos“) silpnaregės merginos ir moterys gali įgyti medicinos diagnostikos lytėjimu specialistės profesiją. Įgijusios šią specialybę moterys dirba krūties vėžio diagnostikos srityje.

2017-11-08

Autizmo spektro ar regos sutrikimas? Diagnozavimo sunkumai

Straipsnyje apžvelgiamas žurnale The Review Journal of Autism and Developmental Disorders išspausdintas mokslinis darbas. Remiantis juo, sutrikusios regos vaikai ir vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų elgiasi labai panašiai, todėl diagnozės kartais supainiojamos. Lėtesnė vaiko raida, vėliau pradedami žaisti simboliniai žaidimai, pasikartojantys judesiai, pavyzdžiui, siūbavimas, akių spaudymas ir trynimas gali rodyti, kad vaikas turi autizmo spektro sutrikimą, bet tokie pat požymiai būdingi ir akliems vaikams.
Berniukas žaidžia
Berniukas žaidžia

  Jei vaikui paaugus toks elgesys neišnyksta, specialistai jį priskiria autizmui, bet gali būti, kad jie apsirinka – iš tiesų yra sutrikusi vaiko rega. Erdvės suvokimo sunkumai, jautrumas šviesai ir kontrastui, nesugebėjimas atpažinti veidų gali būti sukeltas su autizmu siejamų sensorinio apdorojimo sunkumų, bet lygiai taip pat gali byloti ir apie regos būklės sutrikimus. Moksliniu tyrimu, kurį atliko Didžiosios Britanijos Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) Škotijos padalinys, Škotijos autizmo draugija ir Edinburgo Napier universitetas, buvo siekiama nustatyti regos sutrikimų paplitimą tarp vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, bet tikslių skaičių tyrimas nepateikia. Todėl rekomenduojama tikrinti regą kiekvieno vaiko, kuriam diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas, kad regos sutrikimas būtų išaiškintas kuo anksčiau ir suteikta visa reikiama pagalba. 

Sight loss in autistic people at risk of being overlooked [interaktyvus]; prieiga per: http://www.rnib.org.uk/nb-online/sight-loss-autistic-people-overlooked [žiūrėta 2017-09-05]

Parengė Audronė Gendvilienė

2017-11-06

Nauja knyga apie silpnaregių priežiūrą senelių socialinės globos namuose

Šveicarijos leidykla „Seismo“ 2016 m. išleido autorių kolektyvo Fatima Heussler, Magdalena Seibl, Jutith Wildi knygą „Menschen mit Sehbehinderung in Alterseinrichtungen: Gerontagogik und gerontagogische Pflege – Empfehlungen zur Inklusion“ („Silpnaregiai asmenys senelių socialinės globos namuose: socialinė globa ir reabilitacija – pasiūlymai ir  įtrauktumas“).

Knygoje nagrinėjami klausimai: kaip reikėtų prižiūrėti silpną regą turinčius senjorus, kaip skatinti jų savarankiškumą, kaip reikėtų organizuoti socialinių globos namų veiklą ir skatinti silpnaregių senjorų įtrauktumą? Tinkamai priežiūrai ir globai reikia žinių apie negalią, padarinius praradus suvokimą ir jį atstatančius metodus. Turint specialių žinių apie geriatriją, gerontopsichologiją, nereikia didelių materialių išlaidų, kad sukurtume silpnaregiams pritaikytą aplinką, kad leistume jiems būti savarankiškesniems, kad kartu su kitais gyventojais jie aktyviai įsitrauktų į globos namų veiklą. Knygoje pateikiamos socialinių globos namų veiklos gairės ir praktiniai pavyzdžiai bei oftalmologijos, gerontologijos, gerontopsichologijos pagrindai.
Parengė Ina Praprovienė
https://www.seismoverlag.ch/de/daten/menschen-mit-sehbehinderung-in-alterseinrichtungen/

„Mes nieko nematom, o jūs? Ar jūs mus matote?“

Lenkijoje buvo įdomiai paminėta Baltosios lazdelės diena. Jai skirti renginiai vyko Varšuvoje 2017 m. spalio mėn. 16–18 dienomis. Renginius organizavo fondas „Chance for the Blind Foundation“, kuris tikisi pritraukti aklųjų, silpnaregių, jų šeimų narių, draugų ir visuomenę. Vyko akliesiems ir silpnaregiams pritaikytų technikos priemonių paroda. Konferencijoje pranešimus skaitė žymūs sporto, kultūros, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų atstovai. Buvo galima pamatyti, kokiu sportu užsiima regos neįgalieji (pavyzdžiui, stalo tenisu, lauko tenisu, futbolu ir kt.). Vyko filmų su garsiniais komentarais festivalis, humoristų pasirodymai, jaunųjų talentų konkursas.  Renginius vainikavo koncertas, kuriame pasirodė žymiausi Lenkijos atlikėjai, taip pat ir turintys negalią.

(External link)We can see nothing, and you? – Can you see us?” [interaktyvus]; prieiga per:http://www.euroblind.org/projects-and-activities/events/upcoming-events/nr/3320 [žiūrėta 2017-10-09]
Parengė Audronė Gendvilienė