Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-10-02

Tikrai gera mokymo strategija

Beno Whitburno straipsnyje „Tikrai gera mokymo strategija“ aprašoma, ką 
Australijos vidurinių mokyklų mokiniai, turintys sutrikusią regą ir besimokantys įtraukiai, mano apie įtraukiąją pedagogiką, tiksliau, apie savo mokytojus, mokymąsi mokykloje ir ką jie vadina geru mokymu.

Australijoje regos sutrikimų turintys mokiniai į įprastas klases paprastai įtraukiami atlikus gausybę techninių patobulinimų ir gavus specialiojo ugdymo paramą. Šiame straipsnyje pristatomos išvados, padarytos atlikus nedidelio masto kokybinį tyrimą, dalyvaujant Australijos vidurinių mokyklų mokiniams, turintiems sutrikusią regą. Buvo tiriama mokinių nuomonė apie mokytojų darbą, kaip jiems sekėsi padidinti mokinių galimybes ir pagerinti jų savarankiškumą. Tyrimo dalyviai teigė, kad jų integracija mokykloje pagerėjo, kai mokytojai pritaikė tokius metodus: (1) naudojo atitinkamus bendravimo su jais būdus, (2) laiku aprūpindavo akliesiems prieinamais ištekliais, (3) gebėdavo naujoviškai pristatyti diagramų pavidalu pateiktą mokymo medžiagą ir (4) po pamokų su mokytojais būdavo galima susisiekti individualioms konsultacijoms. Straipsnyje pateikiami duomenys, kuriais iliustruojama šių darbo metodų nauda sutrikusios regos mokiniams. Straipsnis baigiamas diskusija apie mokinių nuomonės reikšmę gerinant įtraukųjį mokymą ir mokymąsi.

Ben Whitburn. A really good teaching strategy: Secondary students with vision impairment voice their experiences of inclusive teacher pedagogy
First Published April 24, 2014. British Journal of Visual Impairment, Vol 32, Issue 2, 2014. [interaktyvus] prieiga per: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0264619614523279 [žiūrėta 2016-12-14]

Parengė Audronė Gendvilienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą