Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2018-11-30

Tyrimas „Prisitaikymas prie regos sutrikimų senyvame amžiuje“

Šveicarijoje atliktas tyrimas COVIADE  („Prisitaikymas prie regos sutrikimų senyvame amžiuje“). Šveicarijos centrinė aklųjų draugija spaudoje pateikė tokias išvadas: „Mūsų visuomenė nuolat sensta. Taip pat daugėja regos sutrikimų turinčių senyvo amžiaus žmonių, kurie turi išmokti toliau savarankiškai gyventi. Dažnai senjorai  ignoruoja tą faktą, kad jų rega nuolat silpsta, todėl bėgant metams netenka galimybių įgyti naujų įgūdžių, kuo ilgiau savarankiškai tvarkytis ir likti nepriklausomi. Didžiausia problema senatvėje yra motyvacijos trūkumas. Kai jiems siūloma kreiptis pagalbos į specializuotus centrus ir išmokti naudotis tiflopriemonėmis, dažnai išgirstamas atsakymas: „Mano amžiuje jau neverta mokytis.“ Senyvo amžiaus asmenis nuolat lydi baimės dėl silpstančios regos, visiško regos ir savarankiškumo praradimo“. Tyrimo vadovas Stefan’as Spring’as pasakoja, kad Šveicarijos centrinė aklųjų draugija su Ciuricho universiteto gerontologijos centru jau prieš ketverius metus tyrė senyvų regos sutrikimų turinčių žmonių gyvenimo sąlygas ir kokybę. Vėliau inicijuotas tyrimas COVIAGE, kurio metu buvo apklausiami respondentai iš visos Šveicarijos. Tyrimo tikslas –  išsiaiškinti, kaip senyvi regos sutrikimų turintys asmenys sugeba prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Kartu su Ciuricho universiteto, Lozanos HES-SO aukštosios mokyklos ekspertais parengtas klausimynas, atlikta apklausa ir apibendrinti 1299 respondentų atsakymai. Apklausos dalyviai patvirtino, kad dėl regos problemų jie nebegali arba jiems yra sunku skaityti tekstą, rašyti, vairuoti automobilį, lankytis teatruose, užsiimti kitomis panašiomis veiklomis. Dėl silpstančios regos atsiradusios problemos apriboja kasdienį jų gyvenimą, blogina gyvenimo kokybę. Trečdalį respondentų nuolat kankina mintys apie prastėjančią regą ir baimė visiškai apakti. Kiti pastoviai nerimauja dėl nuolatinės pagalbos būtinybės bei didesnės priklausomybės nuo kitų asmenų. Į klausimą „Kaip sekasi įveikti su regos sutrikimais susijusius iššūkius?“ daugelis atsakė, kad priima partnerių, vaikų, draugų, giminaičių ir pažįstamų pagalbą.  Taip pat teigė, kad naudojasi specialiomis pagalbinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, lupomis, ir esant reikalui prašo pagalbos. Tyrimo COVIAGE rezultatai patvirtino: senyvo amžiaus asmenims svarbu laiku suteikti reikiamą oftalmologų ir reabilitacijos specialistų pagalbą, kad šie vyresni žmonės kuo anksčiau ir efektyviau galėtų išnaudoti visas geresnę gyvenimo kokybę leidžiančias užtikrinti galimybes. Stefan’as Spring’as akcentuoja, kad būtina gausiai informuoti visuomenę apie su amžiumi susijusias regsos problemas, kiekvienam individualiai atsakyti į konkrečius klausimus, parinkti tiflopriemones, išmokyti jomis naudotis, mokyti turint regos sutrikimų gyventi visavertį gyvenimą, skatinti neatsisakyti pamėgtų veiklų, neužsidaryti namuose. Tie, kas ieško problemų sprendimų, sėkmingai prisitaiko prie naujų gyvenimo sąlygų. Išsamesnę informaciją apie tyrimo COVIAGE eigą ir rezultatus rasite svetainėje  https://www.szb.ch/fuer-fachpersonen/forschung/forschungsberichte/
Parengė Ina Praprovienė
SZB-Tagung "Im Alter eine Sehbehinderung bewältigen" am 01.02.2018 in Olten/Schweiz.[interaktyvus] [žiūrėta 2018-10-01]. Prieiga per internetą: http://www.sehenimalter.org/newsletter.html
  


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą