Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2018-11-30

Mokymosi medžiagos prieinamumas akliems studentams


Jungtinėse Amerikos Valstijose susirūpinta, kad akliems studentams nėra galimybės gauti būtinos mokymosi medžiagos. Kompiuterinės technologijos iš esmės pakeitė švietimo sistemą. Mokymosi medžiagos turinys pateikiamas skaitmeninėse knygose, PDF formatu, įkeliamas į tinklalapius ir pan., didžioji šio turinio dalis studentams pasiekiama per skaitmenines duomenų bazes, mokymosi valdymo sistemas ir programas. Deja, reginčiųjų spaudos pasaulis iš esmės nėra prieinamas regos negalią turintiems studentams. Todėl rengiamas aukštųjų mokyklų mokymo medžiagos prieinamumo įstatymas, kuriuo bus įtvirtintos aukštojo mokslo įstaigose naudojamų mokymo priemonių prieinamumo gairės. Specialiai suburta komisija turės parengti mokomosios medžiagos pritaikymo ir prieigos technologijų kriterijus. Be to, komisijai bus pavesta parengti anotuotą galiojančių nacionalinių ir tarptautinių standartų, kuriuose apibrėžti produktų tinkamumo akliesiems kriterijai, sąrašą. Komisijos parengtose gairėse bus išdėstyti konkretūs techniniai ir funkciniai kriterijai, kurie aiškiai parodys, kaip kurti ir gaminti mokymo technologijas, kad jomis galėtų naudotis aklieji ir kiti reginčiųjų rašto negalintys skaityti studentai. Tokie kriterijai turėtų būti naudingi viešųjų pirkimų pareigūnams, informacinių technologijų specialistams, kitiems atsakingiems aukštojo mokslo įstaigų darbuotojams.

Accessible Instructional Materials in Higher Education Act (S. 2138/H.R. 1772) // Braille Monitor, 2018 March, Vol. 61, No. 3. [interaktyvus]; prieiga per: https://nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm18/bm1803/bm180304.htm [žiūrėta 2018-03-21]

Parengė Audronė Gendvilienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą