Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2017-07-13

Seime įkurta Neįgaliųjų teisių komisija

Birželio 20 d. LR Seimas balsų dauguma pritarė iniciatyvai įsteigti Neįgaliųjų teisių komisiją. Pagrindinis komisijos steigimo iniciatorius – Seimo narys Justas Džiugelis. Iki šios komisijos sudarymo neįgaliųjų reikalai buvo patikėti Socialinių reikalų ir darbo komitetui. „Neįgaliųjų klausimai yra ne tik šio komiteto prerogatyva. Norint spręsti neįgaliųjų problemas, reikia kompleksinio požiūrio, tarpžinybinio bendradarbiavimo“, – argumentuodamas, kodėl Seime reikalinga dar viena komisija, sakė J. Džiugelis. Tai gera žinia žmonėms, turintiems vienokią ar kitokią negalią.Oficialiai skelbiamoje informacijoje sakoma, kad vienas iš svarbiausių naujai steigiamos Neįgaliųjų teisių komisijos uždavinių – paskatinti Lietuvą laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Prisiminkime. Praėjusių metų pavasarį Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisų komiteto pateiktose išvadose Lietuva tik 3 aspektais buvo įvertinta teigiamai. Tai rodo, kad per atkurtos Nepriklausomybės metus Lietuvoje buvo dedama per mažai pastangų sprendžiant įvairias neįgaliųjų problemas. 
Komisijoje dirba 10 Seimo narių. Pirmame Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje buvo išrinktas šios komisijos pirmininkas, juo tapo Justas Džiugelis, pavaduotoja išrinkta Aušra Maldeikienė.
Neįgaliųjų teisių komisijos veiklos prioritetai:
1. Negalią turinčių asmenų galimybių integruotis darbo rinkoje didinimas.
2. Neįgaliųjų ir juos slaugančių artimųjų socialinių garantijų užtikrinimas.
3. Neįgaliųjų asmeninio asistento paslaugos reglamentavimo tobulinimas.
4. Vaikų, turinčių negalią, integravimo į bendrojo ugdymo įstaigas galimybių didinimas.
5. Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų stiprinimas.
6. Aplinkos (gyvenamosios, darbo, mokymosi, administracinės paskirties pastatų, lauko ir visuomeninės paskirties vietų) pritaikymo neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims didinimas, aplinkos projektavimo pagal universalaus dizaino principus skatinimas.
7. Neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims pagalbos namuose ir specialiosiose įstaigose paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas.

Daugiau informacijos rasite LR Seimo svetainėje
  http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16579&p_k=1

Ateitis parodys, kiek ši komisija bus veiksminga ir padės neįgaliesiems. Per ketvirtį amžiaus Lietuvoje buvo įkurta nemažai įvairių komisijų ir tarybų neįgaliųjų problemoms spręsti, bet jų veiklos rezultatai labai kuklūs. Tikėkimės, kad šiai komisijai pasiseks, jų sprendimai ir iniciatyvos padės žmonėms. Aišku, neįgalieji, jų globėjai, įstaigos ir organizacijos, dirbančios tokių žmonių labui irgi turi būti aktyvūs, teikti siūlymus ir rekomendacijas. 

Parengė Juozas Valentukevičius 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą