Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2019-02-28

17 gerų pavyzdžių, kaip valstybė gali pasirūpinti neregiais

Europos aklųjų sąjungos svetainėje pateikiamas pluoštas pavyzdžių iš Europos šalių, kuriuos Europos aklųjų sąjungos specialistai atrinko kaip sektiną, gerąją praktiką. Apžvelgsime jų keletą.
     Neįgalumo pašalpos. Tokiu būdu suteikiama parama tiek neįgaliems darbuotojams, tiek jų darbdaviams. Ypač geras pavyzdys – Prancūzijoje veikianti neįgalumo pašalpų sistema. Neįgalumo pašalpa siekiama kompensuoti papildomas išlaidas, susijusias su negalia (pvz., sumokėti už trečiosios šalies pagalbą, už priemones, reikalingas savarankiškam gyvenimui, už šuns vedlio priežiūrą). Nuo 2005 m. visi neįgalūs Prancūzijos piliečiai gali gauti šią pašalpą, ja gali naudotis ir aklieji, nepriklausomai nuo to, kad gauna kitų pajamų patys arba jų turi šeimos nariai. Neįgalumo pašalpa yra puiki paskata norintiems dirbti.
     Kitas geras pavyzdys – Šveicarija, kur invalidumo draudimas suteikia žmonėms galimybę parodyti savo įgūdžius atviroje darbo rinkoje. Pirmuosius tris–šešis neįgalumo mėnesius apdraustasis gauna pašalpą, vadinamuosius dienpinigius. Darbdaviai, per šį laikotarpį per valstybinę įdarbinimo agentūrą įdarbinę invalidumo draudimu apdraustąjį asmenį, gauna finansinę paramą, kuri mokama ne ilgiau kaip 180 dienų ir sudaro net 100 Šveicarijos frankų per dieną.

     Kvotų sistemos. Kelios Europos šalys turi kvotų sistemą, kuri įpareigoja darbdavius ​​(privačias įmones bei viešojo administravimo institucijas) įdarbinti tam tikrą procentą neįgaliųjų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra šitaip: norėdami įvykdyti įstatymo reikalavimus, darbdaviai gali rinktis iš keturių galimybių: a) faktiškai įdarbinti neįgalius darbuotojus; b) aprūpinti neįgaliuosius darbu pagal subrangos sutartis su neįgaliųjų įmonėmis, šitaip padėdami neįgaliesiems turėti darbą, arba aprūpinti darbu savarankiškai dirbančius aklus arba silpnaregius, neviršijant 50 proc., reikalaujamų pagal įstatymą; c) sumokėti vienkartinę įmoką neįgalių darbuotojų įdarbinimo fondui, kurios dydis apskaičiuojamas pagal įmonės dydį ir įdarbintų neįgaliųjų skaičių; d) susitarti su atitinkama profesinių sąjungų organizacija dėl neįgaliojo įdarbinimo, apmokymo dirbti arba jo darbo vietos išsaugojimo, kai kyla pavojus, kad asmuo bus atleistas dėl nedarbingumo. Taip darbdaviams suteikiama pasirinkimo laisvė, kad jie galėtų įgyvendinti įsipareigojimus jiems patogiausiu būdu.
     Savarankiškas darbas. Ispanijos nacionalinė aklųjų organizacija (angl. ONCE) remia savarankišką darbą kaip alternatyvą, leidžiančią akliems verslininkams patiems susikurti darbo vietą. Organizacija ONCE konsultuoja ir teikia paramą norintiems pradėti savarankiškai dirbti. Ji taip pat padeda gauti finansinę pagalbą, kad savarankiškai dirbantieji galėtų plėtoti savo veiklą. 2016 m. ONCE parėmė 328 savarankiškai dirbančius sutrikusios regos asmenis.

17 EXAMPLES OF GOOD PRACTICE [interaktyvus] prieiga per: http://www.euroblind.org/newsletter/2018/december/en/17-examples-good-practice [žiūrėta 2019-02-25]

Parengė Audronė Gendvilienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą