Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2019-03-07

Ar neregys gali „matyti“ vaizdus per automobilio langą?

Keistas klausimas, bet tai jau įmanoma. Neseniai  Ford automobilių gamintojų atstovybė Italijoje pakvietė į naujo įrenginio „Pajusk vaizdą“, pristatymą. Šis prietaisas akliesiems ir silpnaregiams suteikia galimybę, važiuojant automobiliu ir liečiant jo stiklą, sužinoti, kas matoma per automobilio langą. Renginyje be žurnalistų dalyvavo ir keletas neregių testuotojų. Vienas iš jų buvo ir  Vokietijos aklųjų ir silpnaregių sąjungos referentas neregys Feliksas Höglis.
Vaizdų atpažinimo prietaisas "Pajusk vaizdą"

Pristatymas  vyko kalnų miestelyje Kortina d‘ Ampecas, įsikūrusiame pačiame Dolomitinių Alpių centre. Iš pradžių kūrėjai trumpai supažindino su projekto eiga, papasakojo apie prietaiso prototipus. Naujasis įrenginys  yra apie  30x5 cm dydžio ir tvirtinamas automobilio lango viršuje. Paspaudus valdymo mygtuką, kamera nufotografuoja vaizdą per langą. Tada nuotrauka siunčiama  į prietaise integruotą kompiuterį. Kompiuteryje nuotrauka išskaidoma į keletą vaizdų pagal pustonius. Pustonių vaizdus šifruoja prietaise įmontuotas dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas atpažįsta nuotraukoje matomus objektus: medžius, kalnus, namus ir kt. Rodomuoju pirštu palietus stiklą, judesio jutiklis nustato liečiamą tašką, stiklas pradeda vibruoti ir pasigirsta liečiamo objekto apibūdinimas.
Feliksas Höglis pats išbandė naująjį prietaisą ir įsitikino, kad vibracijų ir komentarų pagalba suvoktum vaizdus, reikia nemažai praktikuotis. Prietaisas veikia gana greitai ir juo patogu susipažinti su nesudėtingais vaizdais ir piktogramomis. Šiek tiek pasitreniravus su paprastomis geometrinėmis figūromis treniruotėms skirtuose nuotraukose, jam pavyko pajusti kalnų viršūnių silueto liniją. Feliksas Höglis mano, kad šis įrenginys regėjimo negalią turintiems žmonėms praplės pažinimo galimybes, padės mažinti jų atskirtį ir galėtų būti naudojamas ne tik automobiliuose, bet ir mokyklose ar muziejuose, juolab, kad kitas aklas testuotojas patikino, jog šiek tiek pasimokius, visai nesudėtinga pajusti vaizdus.
Parengė Ina Praprovienė
Felix Högl. Die Dolomiten unter den Fingern.[interaktyvus] [2019-03-02]. Prieiga per internetą:  https://sichtweisen-archiv.dbsv.org/archiv/sichtweisen-ausgabe-12-2018.html#Foru1218.2.3


1 komentaras:

  1. Hello, dear readers of the LAB Tiflotyra blog! Navigating through the insightful posts on this platform is akin to embarking on a journey of knowledge and discovery. The engaging content caters to a diverse audience, offering a unique blend of information, inspiration, and a deep understanding of the world of tiflotyra. The blog seamlessly combines accessibility with a rich narrative, making it a welcoming space for readers of all backgrounds. The passion and expertise evident in each post reflect a genuine commitment to fostering a community that values inclusivity and embraces the beauty of diverse perspectives. Whether delving into technological advancements or sharing personal experiences, LAB Tiflotyra's blog consistently delivers a thoughtful and enriching reading experience. It's a virtual haven where curiosity meets knowledge, creating a sense of camaraderie among readers passionate about the world of tiflotyra.
    motorcycle accident injury attorney
    truck accident lawyer virginia

    AtsakytiPanaikinti