Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2018-10-16

Brailio rašto mokymas ir aklųjų raštingumas


Brailio rašto mokymas ir raštingumas: ataskaita Europos aklųjų sąjungai ir Europos Komisijai. 2018 m. sausio mėn. parengė Danijos aklųjų sąjunga, Tarptautinė regos sutrikimų turinčių žmonių švietimo taryba ir dr. Sarah Woodin.
     Ataskaitoje pristatomi dvejų metų projekto, kuris vyko 2016–2017 m., rezultatai. Apžvelgiama Brailio rašto mokymo ir aklųjų raštingumo situacija devyniose Europos šalyse. Projektą įgyvendino Danijos aklųjų sąjunga Europos aklųjų sąjungos užsakymu, jame dalyvavo Brailio rašto vartotojai, palaikantys ryšius su Tarptautine regos sutrikimų turinčių žmonių švietimo taryba (ICEVI), paslaugų teikėjais ir kitomis organizacijomis, kurioms rūpi Brailio rašto vartojimo skatinimas. Ataskaitos duomenys aktualūs Lietuvos aklųjų bibliotekai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, regos negalią turintiems asmenims ir jais besirūpinantiems asmenims.
     Ataskaitos ištrauka:
„Apklausoje dalyvavusioms šalims buvo užduotas klausimas, kiek laisvalaikio ir mokymosi knygų regos negalią turintiems vaikams išleido jų šalies nacionalinė aklųjų biblioteka, kitos įstaigos ir organizacijos, pradedant 2010 m. ir vėlesniais metais. Į šį klausimą buvo atsakyta labai skirtingai. Austrija pažymėjo, kad buvo išleista daugiau mokytis skirtų knygų, palyginti su laisvalaikio literatūra. Kitos šalys nurodė, kad daugiau knygų išleista skaityti laisvalaikiu, palyginti su mokomąja literatūra. Šalys taip pat buvo klausiamos apie popierinių ir elektroninių knygų skaičiaus skirtumus. Danijos „Refsnaes“ aklųjų mokykla nurodė, kad knygos akliems vaikams iki 18 metų, skirtos skaityti laisvalaikiu ir mokytis, leidžiamos elektronine Brailio rašto forma. Skaitmeninė sutrikusios regos vaikų mokyklos biblioteka „Biblus“ pateikė tokius skaičius: 2012 m. – 1784 pav., 2013 m. – 5119 pav., 2014 m. – 4308 pav., 2016 m. – 3403 pav. Danijos aklųjų biblioteka „Nota“ 2015 m. išleido 147 knygas Brailio raštu, išspausdintas popieriuje, ir 78 – elektroniniu Brailio raštu. Norvegija 2010 m. ir 2016 m. pateikė tokius pačius popierinių (992) ir elektroninių knygų (1080) leidybos skaičius. Švedija 2010–2015 m. laikotarpiu išleido žymiai daugiau skaityti laisvalaikiu skirtų, popieriuje išspausdintų knygų (iš viso 2153 pav.), palyginti su 1408 pav. elektroninių knygų. Islandija aklųjų bibliotekos neturi, bet vartotojai gali užsisakyti skaitymo medžiagą iš Nacionalinio aklųjų ir silpnaregių instituto. Šioje šalyje 2013 – 2015 m. laikotarpiu popieriuje išspausdintų laisvalaikiu skaityti skirtų knygų Brailio raštu skaičius sumažėjo nuo 39 iki 19 pav., o mokomosios literatūros – nuo 95 iki 66 pav.“

Braille Teaching and Literacy: A Report for the European Blind Union and European Commission, January 2018. By Danish Association of the Blind and the International Council for Education of People with Visual Impairment and Dr Sarah Woodin [interaktyvus] prieiga per: http://www.icevi-europe.org/files/2018/braille_report_final_version.pdf [žiūrėta 2018-03-27]
Parengė Audronė Gendvilienė

1 komentaras: