Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2018-10-23

„Erasmus+“ studijų mainų programos tinkamumas sutrikusios regos studentams. Prieinami universitetai.Yra daugybė priežasčių, kodėl akli studentai su nerimu svarsto galimybę studijuoti užsienio universitete. Sunku priimti sprendimą mokytis užsienyje. Tačiau, baigus studijas užsienyje, įgyjama vertinga patirtis, sužinoma naujų problemų sprendimo būdų.


     Neseniai buvo išnagrinėtos įvairios iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti negalią turinčių studentų dalyvavimą tarptautinėse mobilumo programose.
     Rekomendacijos, skirtos aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų, turinčių fizinių, psichinių ir sveikatos problemų, įtraukimui į „Erasmus +“ programą, buvo parengtos globojant Europos Komisijai (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/physical-mental-conditions_en).
     Šio tyrimo, atlikto pagal EBU projektą 2016 m., uždavinys buvo toks: įvertinti studijų mainų programų prieinamumą akliems ir silpnaregiams studentams.
      Pirmajame projekto etape buvo parengtas internetinis klausimynas, kuris buvo išplatintas aukštųjų mokyklų neįgaliųjų studentų reikalų koordinatoriams ir „Erasmus +“ koordinatoriams, kurie vykdo „Erasmus +“ negalią turinčių  priėmimą ar siuntimą į užsienį. Tyrime daugiausia dėmesio buvo skirta dviem aspektams: išsiaiškinti, kiek regos sutrikimų turinčių studentų dalyvavo „Erasmus +“ programoje, ir kokią paramą universitetai siūlo šiems studentams, besirengiantiems išvykti ir jau išvykusiems studijuoti užsienyje.
     Tyrimo rezultatai anglų kalba pateikti ataskaitoje „Erasmus+ Mobility of Students with Visual Impairment : Pilot Survey Among Erasmus+ and Disability Coordinators“,(„Pilotinis tyrimas tarp Erasmus+ ir neįgaliųjų studentų koordinatorių“), kurią galima rasti EBU tinklalapyje. Šiame pilotiniame tyrime tyrėjų grupė norėjo išsiaiškinti, kodėl mažai studentų su regėjimo sutrikimais dalyvauja mobilumo programoje. Be to, grupė siekė sužinoti programos „Erasmus“ koordinatorių nuomonę. Remiantis tyrimo duomenimis, specialiųjų poreikių studentų, 2012–2013 m. dalyvavusių studijų mainų programoje, skaičius pagal atskiras šalis yra toks: Belgija – 4 studentai, Bulgarija – 1, Čekijos Respublika – 10, Danija – 2 studentai, Vokietija – 56 studentai, Graikija – 7, Ispanija – 15 studentų, Prancūzija – 10, Airija – 1, Italija – 51, Latvija – 1, Lietuva – 4 studentai, Vengrija – 40 studentų, Nyderlandai  – 1, Austrija – 24, Lenkija – 125, Portugalija – 4, Rumunija – 1, Slovėnija – 5, Slovakija – 9, Suomija – 3, Jungtinė Karalystė – 6, Kroatija – 1, Turkija – 8, Norvegija – 1 studentas.
     Antrajame projekto etape buvo surengti susitikimai su dviem tikslinėmis grupėmis, vienas Vengrijoje ir vienas Slovakijoje. Grupes sudarė akli ir silpnaregiai studentai iš Bratislavos ir Budapešto universitetų ir absolventai, kurie anksčiau studijavo užsienio universitetuose pagal „Erasmus“ mobilumo programą. Šių susitikimų metu buvo išsamiai aptartas pasirengimas apsigyventi užsienyje, bendravimo su priimančiu universitetu patirtis, teigiami ir neigiami momentai, kliūtys, paslaugos ir parama bei socialiniai ryšiai.

Erasmus+ Mobility of Students with Visual Impairment. Accessible Universities for Erasmus+ Students with Visual Impairment. Author: Tereza Janásová. Edited and reviewed by: Elena Mendelová. Comenius University in Bratislava. February 2017 [interaktyvus] prieiga per: http://www.icevi-europe.org/index.html [žiūrėta 2018-03-27]

Parengė Audronė GendvilienėKomentarų nėra:

Rašyti komentarą