Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2018-12-14

Mažas skaitymo greitis – skaitymo, o ne Brailio rašto problema


     Kai mokinys, kuris mokosi integruotai ir pamokose naudojasi Brailio raštu, susiduria su skaitymo sunkumais, mokytojai dažnai pamano, kad dėl to kaltas Brailio raštas. Tokios prielaidos gali mokytojus paskatinti bendrą visų pradedančiųjų skaitytojų problemą priskirti Brailio raštui. Straipsnio autorė Sheena Manuel aprašo atvejį, kai teko dirbti su akla mokine, kuri labai lėtai skaitė. Sheena Manuel dirba specialiste JAV Luizianos technikos universiteto Aklųjų institute, ir pagal sutartis moko Brailio rašto bei naudotis baltąja lazdele aklus kelių mokyklų mokinius šiaurinėje Luizianos valstijos dalyje.

     Jos mokinė Alona Brailio rašto išmoko per vienus metus. Antroje klasėje mergaitės skaitymo greitis pradėjo atsilikti nuo reginčių bendraamžių. Mergaitė perskaitydavo pirmas žodžio raides ir tada pabandydavo atspėti, koks tai žodis. Skaityti jai nepatiko. Klasės mokytoja Leesa Wallace ir Brailio specialistė Sheena Manuel suprato, kad mergaitės pažintiniai gebėjimai puikūs ir ji turėtų skaityti taip pat gerai, kaip ir regintys bendraamžiai, tačiau ji skaitė daug lėčiau. Skaitymo greitis ir sklandumas tiesiog liko toks, kaip pirmoje klasėje.
     Mokytojos parinkdavo Alonai nesudėtingas knygas, kad ji jas skaitytų namuose. Vaikas skaitydavo knygas per pertraukas bibliotekoje, o mama net atsiuntė vaizdo įrašus, kaip ji skaito namuose. Tačiau skaitymo greitis nepagerėjo tiek, kiek tikėjosi mokytojos, nors mergaitė skaitė naudodama abi rankas. Ji skaitė, skaitė ir skaitė. Ką dar buvo galima padaryti? Mokytojos priėjo prie išvados, kad tai ne Brailio rašto, bet skaitymo problema.
     Kai Brailio rašto mokytoja su lėtai skaitančiu vaiku pradėjo dirbti pagal „Words Their Way“ ir „Read Naturally“ metodikas, Alonos bendrieji skaitymo įgūdžiai pastebimai pagerėjo. 
     Praėjus keturioms savaitėms dirbant su žodžių skaitymu pagal pirmąją ir trims savaitėms dirbant su fonetika pagal antrąją metodiką, mokinė pamėgo skaityti kaip niekada anksčiau.  
     Klasės mokytoja matė pažangą, stebėjo, kaip mergaitė stengiasi gerai skaityti ir dalyvauti klasės veiklose. Tarp pritaikytų metodų buvo šie: skaitymas garsiai, skaitymas choru, skaitymas su partneriu, skaitymo teatras, sklandaus skaitymo pamokos.
     Alona ir toliau daug dirba, siekdama pagerinti skaitymo įgūdžius, tačiau kartais jai tenka aiškintis dėl Brailio rašto naudojimo, nes bendramoksliai nesupranta, kodėl ji skaito Brailio raštu – juk ji šiek tiek mato, tad kodėl ji turi naudotis baltąja lazdele ir skaityti Brailio raštu? Tačiau mokytojai ir toliau skatina ją dirbti, aiškinti šeimos nariams, bendraamžiams ir mokyklos mokytojams, kaip svarbu labai blogai matantiems mokiniams naudotis neregių metodais.

Sheena Manuel. Slow Reading Speed: A Reading Problem, Not a Braille Problem // http://icevi.org/educator/ [žiūrėta 2018-09-24]

Parengė Audronė Gendvilienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą