Sveiki, mieli tinklaraščio „LAB tiflotyra“ skaitytojai

Tinklaraštis „LAB tiflotyra“ yra Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyriaus darbuotojų iniciatyva.  LAB Tiflotyros skyriaus uždaviny...

2018-12-18

Tvirkinamieji veiksmai ir seksualinis priekabiavimas prie aklų ir silpnaregių mergaičių Dakoje, Bangladeše.


Pereinamasis laikotarpis iš vaikystės į suaugusio žmogaus gyvenimą vadinamas lytinės brandos etapu, kai mokiniai, ypač mergaitės, patiria įvairių naujų dalykų. Straipsnyje rašoma apie sutrikusio regos mergaičių patiriamą seksualinį priekabiavimą ir apie tai, kaip svarbu, kad joms būtų prieinamas lytinis švietimas. Šis mokslinis tyrimas buvo atliktas Bangladešo sostinėje Dakoje, siekiant išsiaiškinti seksualinio priekabiavimo prie sutrikusios regos mokyklinio amžiaus mergaičių ir jų prievartavimo mastą. Be to, siekiama išsiaiškinti sutrikusios regos mergaičių lytinę orientaciją ir tai, kokį požiūrį jos turi į lytinius santykius.
Paaiškintos seksualinio priekabiavimo priežastys, atsižvelgiant į Bangladešo socialinį kontekstą. Tyrime dalyvavo  30 sutrikusios regos mergaičių, tikslingai atrinktų iš Dakos gyventojų. Tarp jų buvo 19 silpnaregių ir 11 visiškai aklų. Jos buvo 10–19 metų amžiaus. Apklausa atlikta interviu būdu, naudojant pusiau struktūrizuotas  anketas. Remiamasi feministe Lesley Chenoweth, teigusia, kad neįgalių moterų socializacija sunkesnė nei vyrų, nes jų socializacija dvejopa – kaip moters ir kaip neįgaliosios. Tad aklos ir silpnaregės moterys kenčia dėl dvigubos diskriminacijos: jos atsiduria visuomenės užribyje dėl turimos negalios ir dar kartą – dėl to, kad yra moterys (Chenoweth, 1993). Kita autorė, Maqbool (2003), pavadino sutrikusios regos moteris aukomis, kenčiančiomis dėl trejopos diskriminacijos: dėl to, kad yra moterys, kad yra neturtingos ir neįgalios. Dar vienas autorius Aryal (2004) teigė, kad norint tirti smurtą prieš neįgalias moteris, reikia taikyti kitokį modelį. Pasak jo, seksualinis priekabiavimas prie sutrikusios regos paauglių mergaičių turi būti tyrinėjamas dviem požiūriais: pirmiausia remiantis bendrosiomis teorijomis, o po to dar kartą  – feministinėmis negalios teorijomis (Aryal, 2004). 
     Dėl visuomenėje vyraujančio požiūrio, kad regos sutrikimą turintys asmenys yra prastesni už kitus, moterys susiformuoja menką savigarbą. Joms užkertamas kelias į mokslą ir specialybės įgijimą, tad jos tampa ekonomiškai priklausomos nuo kitų. O tai, savo ruožtu, dar labiau sumažina savigarbą. Padėtį dar labiau blogina fizinis pažeidžiamumas. Lytiniai santykiai Bangladeše yra uždrausta tema. Žmonės nenori apie tai kalbėti, taigi, mergaitės nutyli apie patirtą seksualinę prievartą ir priekabiavimą, nes visuomenė linkusi kaltinti nukentėjusiąsias. Dėl šios priežasties jokia mergaitė ar moteris paprastai apie tai nekalbės, net ir patyrusi tokio pobūdžio prievartą. Bangladešo visuomenėje mergaitės mokomos visada būti mandagios, nusileisti ir tylėti. Berniukai skatinami būti drąsiais ir stipriais. Tai skirtingi socializacijos procesai, dėl kurių formuojasi skirtingas elgesys, ir užaugę vyrai tampa engėjais, o moterys – engiamosiomis. Todėl autoriai mano, kad Bangladeše patriarchalinė santvarka yra lemiamas veiksnys, dėl kurio klesti seksualinis smurtas prieš moteris. Chenoweth (1993) rašė, kad visuomenės nuomone, neįgalios moterys turi būti dėkingos už bet kokį lytinį kontaktą, nes jos esančios labai nepatrauklios. Reikia turėti omenyje, kad Bangladeše moterų nekaltybė ir celibatas yra labai vertinami dalykai. Taip pat manoma, kad mergaites turi saugoti jų tėvai, o kai išteka – vyrai. Vyrui mirus, našlė yra savo sūnaus priežiūroje. Bet, kaip teigiama straipsnyje, moteris reikia labiau globoti, jas saugoti ir šviesti, kad jos pačios galėtų apsisaugoti nuo bet kokios rūšies seksualinio smurto ir priekabiavimo. Autoriai teigia, kad atėjo metas Bangladeše sugriauti socialinius tabu, tik tada sumažės smurtas ir priekabiavimas prie sutrikusios regos moterų šioje šalyje.

Sexual Abuse and Harassment of Visually Impaired girls in Dhaka city. By Diba Hossain (PhD), Professor, Department of Special Education, IER, University of Dhaka, Bangladesh. Rayhan ara Zaman, Assistant Professor, IER, University of Rajshahi, Bangladesh // The Educator ICEVI TRANSITION to Adult Life. 2017 July, Vol. 32, No.1. P.47-51. [interaktyvus] prieiga per: http://icevi.org/wp-content/uploads/2017/12/The-Educator-July-2017.pdf [žiūrėta 2018-11-21]

Parengė Audronė Gendvilienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą